Advanced Word Processing

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany wymaga od kandydata efektywnej obsługi programów do przetwarzania tekstu, na bardziej niż podstawowym poziomie umiejętności jak również zdolności opracowania dokumentów zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: swobodne osadzanie ilustracji w dokumencie, formatowanie tekstu poprzez manipulację krojami pisma, efektami graficznymi i rozmieszczeniem składników na stronie, określanie własności prezentacji dokumentu, tworzenie i modyfikację tabel, formularzy, wykresów itp. Kandydat powinien posiadać umiejętność definiowania i posługiwania się makropoleceniami oraz sprawnie realizować zaawansowane zadania z zakresu korespondencji seryjnej.

Tematy

KATEGORIA i OBSZAR WIEDZY:

  • Edycja: tekst, akapit, szablony, praca zespołowa;
  • Układ dokumentu: dokument główny, spis treści, sekcje, kolumny;
  • Organizacja dokumentu: referencje, odwołania, kody pól, stopki i przypisy końcowe, zabezpieczanie dokumentu;
  • Elementy składowe dokumentu: tabele, formularze, pola tekstowe, arkusze danych, ilustracje, rysowanie, podpisy;
  • Narzędzia specjalne: korespondencja seryjna, makropolecenia;
  • Drukowanie: przygotowanie wydruku;

Lekcje

Wykaz źródeł

Copyright © Radosław Kowaluk Valid CSS3 & HTML5 (experimental)