Advanced Database

Zaawansowane zastosowania baz danych
advanced.jpg

Moduł AM5: Bazy danych, poziom zaawansowany

Niniejszy dokument jest Sylabusem Modułu AM5: Bazy danych, poziom zaawansowany i stanowi podstawę testów zorientowanych na praktykę z dziedziny, której dotyczy moduł. Program modułu AM5 wykracza poza umiejętności wymagane przez ECDL Moduł 5: Bazy danych, opisane w wersji 4.0 (lub wcześniejszej) Sylabusa. Występująca w nazwie modułu etykieta poziom zaawansowany oznacza założenie, że kandydat opanował już wszystkie obszary kompetencji oraz pozyskał wiedzę przedstawioną w Sylabusie dla Modułu 5. ECDL: Bazy danych w wersji 4.0 lub wcześniejszej.

Tematy

KATEGORIA i OBSZAR WIEDZY:

  • Projekt tabeli: pola/kolumny, relacje/łączenie tabel;
  • Projekt kwerendy: typy kwerend, formuły w kwerendach, udoskonalanie kwerend;
  • Projekt formularza: kontrolki (elementy graficzne formularza), podformularze;
  • Projekt raportu: obliczenia, prezentacja;
  • Makropolecenia: tworzenie i przypisywanie;
  • Import, eksport i łączenie danych: zarządzanie danymi;

Szkolenia

Lekcje

Wykaz źródeł