Advanced Presentation

Zaawansowane wykorzystanie grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej

Moduł AM6: Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany

Niniejszy dokument jest Syllabusem modułu AM6: Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany i stanowi podstawę testów zorientowanych na praktyczne zastosowania umiejętności z dziedziny, której dotyczy moduł. Program modułu AM6 wykracza poza kompetencje wymagane przez ECDL Moduł 6: Grafika menedżerska i prezentacyjna, opisane w wersji 4.0 (lub wcześniejszej) Syllabusa. Występująca w nazwie modułu etykieta poziom zaawansowany oznacza założenie, że kandydat opanował już wszystkie obszary kompetencji oraz pozyskał wiedzę przedstawioną w Syllabusie dla Modułu 6. ECDL: Grafika menedżerska i prezentacyjna w wersji 4.0 lub wcześniejszej.

Tematy

Kategoria i umiejętności:

  • Założenia projektowe: audytorium i środowisko, przyswojenie, wygłaszanie;
  • Slajdy: Ustawienia, Eksport;
  • Grafika i obiekty rysunkowy: edycja, efekty w pokazach slajdów, edycja obiektów graficznych;
  • Wykresy i diagramy: wykorzystanie wykresów i diagramów, diagramy przepływu;
  • Multimedia: dźwięk i wideo, animacje;
  • Zarządzanie prezentacją: kontrola pokazu slajdów, pokazy slajdów;
  • Powiązania: Dostarczenie prezentacji;
  • Makra: nagrywanie i przypisywanie;

Lekcje

Wykaz źródeł