ECDL / ICDL

European / International Computer Driving Licence

Europejski / Międzynarodzowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych