Module 2 - Using the Computer and Managing Files

Moduł 2 - Użytkowanie komputerów

The following is the Syllabus for Module 2, Using the Computer and Managing Files,
 which provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

 

Kandydat winien wykazać się zdolnością do:

Lekcje

Wykaz źródeł

Copyright © Radosław Kowaluk Valid CSS3 & HTML5 (experimental)