Module 4 - Spreadsheets

Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne

The following is the Syllabus for Module 4, Spreadsheets, which provides the basis for the practice-based test in this module.

wymaga od kandydata zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacynych oraz zademonstrowania zdolności do używania
arkuszy kalkulacynych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Kandydat winien wykazać się umiejętnością:

Kategoria i obszar wiedzy:

Lekcje

  1. Użycie z aplikacji: prezentacja, ćwiczenia + plik: test;
  2. Komórki: prezentacja, ćwiczenia;
  3. Zarządzanie arkuszami: prezentacja, ćwiczenia;
  4. Reguły i funkcje: prezentacja, ćwiczenia, zadania 1 + plik: operatory, zadania 2 + plik: funkcje;
  5. Formatowanie: prezentacja, ćwiczenia;
  6. Wykresy: prezentacja, ćwiczenia, zadania;
  7. Formatowanie arkusza: prezentacja, ćwiczenia;

Wykaz źródeł