Praca z aplikacją - ćwiczenia

 1. Utwórz folder na pliki baz.

Praca z bazami danych

Otwieranie, zamykanie aplikacji

 1. Uruchom aplikację.
 2. Zapoznaj się z tematami pomocy.
 3. Zakończ pracę.

Otwieranie, zamykanie bazy danych

 1. Uruchom aplikację, otwórz bazę Northwind, zamknij ją, zakończ pracę z programem.
 2. Skopiuj plik Northwind do swojego folderu.
 3. Otwórz bazę z poziomu systemu operacyjnego.

Zapisywanie nowej bazy danych i zapisywanie jej w określonym miejscu na dysku

 1. Uruchom aplikację, otwórz bazę Northwind ze swojego folderu.
 2. Zamknij ją, zakończ pracę z programem.

Wyświetlanie, ukrycie zainstalowanych narzędzi. Odtwarzanie, minimalizowanie wstążki

 1. Ukryj wstążkę.
 2. Przywróć wyświetlanie wstążki.

Użycie dostępnych funkcji Pomoc

 1. Uruchom pomoc aplikacji i znajdź tematy związane z obiektami bazy danych.
 2. Zapoznaj się tematami pomocy w witrynie internetowej.

Typowe zadania

Otwarcie, zapisanie, zamknięcie tabeli, kwerendy, formularza, raportu

 1. Otwórz bazę Northwind i przejrzyj jej obiekty.

 Zmian widoku w tabeli, kwerendzie, formularzu, raporcie

 1. Zmień widok przeglądanych obiektów.

 Usuwanie tabeli, kwerendy, formularza, raportu

 1. Usuń obiekty bazy danych.

 Przechodzenie pomiędzy rekordami w tabeli, kwerendy, formularza, raportu

 1. Przejrzyj rekordy bazy danych.

 Sortowanie rekordów w przygotowanym wydruku tabeli, formularza, kwerendy

 1. Przesortuj rekordy w obiektach bazy danych.