Formularze - ćwiczenia

Obiekty

  1. Utwórz w swoim folderze bazę Formularze.
  2. Utwórz w bazie danych tabele tabela (z różnymi typami danych).

Formularze

Rozumienie faktu, iż formularz używany jest do wyświetlania i zachowywania rekordów.

  1. Dodaj kilka rekordów do tabeli1 i tabeli2.

Tworzenie i nazwanie formularza.

  1. Utwórz i nazwij formularz

Użycie formularza do wprowadzania nowych rekordów.

  1. Użyj formularza do wprowadzania nowych rekordów.

Użycie formularza do usuwania rekordów.

  1. Użyj formularza do usuwania rekordów.

Użycie formularza do dodawania, modyfikacji, usuwania danych w rekordzie.

  1. Użyj formularza do dodawania, modyfikacji, usuwania danych w rekordzie.

Dodawanie, modyfikacja tekstu w nagłówkach, stopkach w formularzu.

  1. Dodaj, zmodyfikuj tekst w nagłówkach, stopkach w formularza.