Kwerendy - ćwiczenia

Wybieranie informacji z bazy

 1. Utwórz w swoim folderze bazę Kwerendy.
 2. Utwórz w bazie danych tabele tabela1 i tabela2 (z typami słowa, liczby, daty).

Podstawowe operacje

Zastosowanie funkcji wyszukiwania określonego słowa, liczby, daty w polach rekordów.

 1. Dodaj kilka rekordów do tabeli1 i tabeli2.
 2. Zastosuj funkcje wyszukiwania określonego słowa, liczby, daty w polach rekordów.

Zastosowanie filtrów w tabeli, formularzu.

 1. Zastosuj różne filtry w tabelach

Usuwanie aplikacji filtrów z tabeli, formularza.

 1. Usuń filtry w tabelach

Kwerendy (zapytania)

Rozumienie faktu, iż kwerenda jest używana do wydobycia i analizy danych.

 1. Zapoznaj się z możliwościami kwerend baz danych.

Tworzenie i nazwanie kwerendy opartej na jednej tabeli przy użyciu określonych kryteriów wyszukiwania.

 1. Utwórz i nazwij kwerendy opartej na jednej tabeli przy użyciu określonych kryteriów wyszukiwania.

Tworzenie i nazwanie kwerendy opartej na dwóch tabelach przy użyciu określonych kryteriów wyszukiwania

 1. Utwórz i nazwij kwerendy opartej na dwóch tabelach przy użyciu określonych kryteriów wyszukiwania.

Dodawanie do kwerendy kryteriów wybierania rekordów z wykorzystaniem operatorów arytmetycznych: = (równy), <> (różny niż), < (mniejszy niż), <= (mnieszy niż lub równy), > (większy niż), >= (większy niż lub równy).

 1. Dodaj do kwerendy kryteria wybierania rekordów z wykorzystaniem operatorów arytmetycznych.

Dodawanie do kwerendy kryteriów wybierania rekordów z wykorzystaniem operatorów logicznych: I, LUB, NIE.

 1. Dodaj do kwerendy kryteria wybierania rekordów z wykorzystaniem operatorów logicznych.

Używanie w kwerendzie wieloznaczników, * lub %, ? lub _.

 1. Dodaj do kwerendy kryteria wybierania rekordów z wykorzystaniem symboli wieloznacznych.

Edycja kwerendy: dodawanie, modyfikowanie, usuwanie kryteriów wybierania rekordów.

 1. Dodaj, modyfikuj, usuń kryteria wybierania rekordów w kwerendzie.

Edycja kwerendy: dodawanie, usuwanie, przenoszenie, ukrywanie, wyświetlanie pól.

 1. Dodaj, usuń, przenieś, ukryj, wyświetlanie pól w kwerendzie.

Uruchamianie kwerendy.

 1. Uruchom utworzone kwerendy.