Tabele - ćwiczenia

 1. Utwórz w swoim folderze bazę Tabele.
 2. Utwórz w bazie danych tabelę tabela1.

Rekordy

Dodawanie, usuwanie rekordów z tabeli.

 1. Dodaj kilka rekordów do tabeli1.
 2. Usuń rekord z tabeli1.

Dodawanie, modyfikacja, usuwanie danych z rekordu.

 1. Dodaj dane z rekordu.
 2. Zmodyfikuj dane z rekordu.
 3. Usuń dane z rekordu.

Projekt

Tworzenie i nazywanie tabeli. Tworzenie pól (kolumn) i wybór typów danych: tekstowe, liczbowe, data/czas, tak/nie.

 1. Utwórze tabelę i nazwij tabela2. Utwórz polal (kolumny) i wybierz typy danych: tekstowe, liczbowe, data/czas, tak/nie.

Zastosowanie ustawień właściwości pola: rozmiar pola, format ilościowy, format daty/czasu, wartość domyślna.

 1. Zastosuj ustawienia właściwości pól: rozmiar pola, format ilościowy, format daty/czasu, wartość domyślna.

Tworzenie reguły poprawności dla danych typu liczba, data/czas, waluta

 1. Utwórz reguły poprawności dla danych typu liczba, data/czas, waluta

Rozumienie następstw zmiany typu danych oraz właściwości pola w tabeli.

 1. Zmniejsz rozmiar pola tekstowego tak aby dane zostały "obcięte". Zanalizuj jakie następstwa to przyniosło.

Ustawienie pola jako klucza głównego (podstawowego).

 1. Ustaw klucz główy (podstawowy).

Indeksowanie pól tabeli (bez powtórzeń, z powtórzeniami).

 1. Ustaw indeksowanie pól tabeli1 (bez powtórzeń).
 2. Ustaw indeksowanie pól tabeli2 (z powtórzeniami).

Dodawanie pola do istniejącej tabeli.

 1. Dodaj pola do istniejącej tabeli.

Zmiana szerokości kolumn w tabeli.

 1. Zmień szerokości kolumn w tabeli tak widok danych był optymalny.
 2. Zmień szerokości kolumn w tabeli tak widok danych był optymalny.