Module 6 - Presentations

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

The following is the Syllabus for Module 6, Presentation,
which is the basis for the practice-based test in this module.

...wymaga od kandydata zademonstrowania zdolności
używania oprogramowania dla prezentacji.

Kandydat winien wykazać się zdolnością do:

 • używania aplikacji oraz zapisywania prezentacji w różnych formatach plików,
 • korzystania z istniejących funkcji, np. funkcji Pomoc w celu zwiększenia wydajności pracy,
 • rozróżniania sposobów wyświetlania prezentacji wraz z umiejętnością zastosowania, podczas ich użycia, różnych sposobów układu i wyglądu slajdów,
 • wprowadzania, edycji i formatowania tekstu w prezentacjach oraz stosowania dobrych praktyk w nadawaniu tytułów slajdom,
 • wybierania rodzaju, tworzenia i formatowania wykresów w celu przekazania w odpowiedni sposób specyficznych informacji,
 • wstawiania i edycji obrazów i rysunków,
 • stosowania animacji i różnych efektów przejść oraz sprawdzenia i poprawienia zawartości prezentacji przed jej końcowym wydrukiem i rozpowszechnieniem.

Kategorie i obszary wiedzy:

 • Używanie aplikacji: praca z prezentacjami; zwiększanie wydajności pracy;
 • Tworzenie prezentacji: widoki prezentacji, slajdy, wzorzec slajdu;
 • Tekst: posługiwanie się tekstem, formatowanie, listy ;
 • Wykresy: praca z wykresam; schemat organizacyjny;
 • Obiekty graficzne: wprowadzanie, manipulacja; rysowanie;
 • Przygotowanie pokazu slajdów: przygotowanie prezentacji, sprawdzanie i uruchamianie prezentacji;

Lekcje

 1. Używanie aplikacji:
  ćwiczenia;
 2. Tworzenie prezentacji:
  ćwiczenia;
 3. Tekst:
  ćwiczenia;
 4. Wykresy:
  ćwiczenia
 5. Obiekty graficzne:
  ćwiczenia;
 6. Przygotowanie pokazu slajdów:
  ćwiczenia;

Wykaz źródeł

Copyright © Radosław Kowaluk Valid CSS3 & HTML5 (experimental)