Komunikacja - ćwiczenia

Komunikacja elektroniczna

Pojęcia/terminy

 1. Poczta elektroniczna (e-mail).
 2. Struktura adresu e-mail.
 3. Usługa krótkich wiadomości (SMS).
 4. Telefonia internetowa (VoIP).
 5. Systemu natychmiastowego przekazywania (IM), komunikacja w czasie rzeczywistym.
 6. Społeczność wirtualna, web dla grup społecznych, fora internetowe, chat roomy, gry komputerowe online.

Względy bezpieczeństwa

 1. Otrzymanie niepożądanej lub oszukańczej przesyłki e-mail.
 2. Phishing - oszukańcze pozyskanie poufnej informacji osobistej.
 3. Infekcją wirusową komputera i poczta.
 4. Podpis elektroniczny.

Teoria e-maili

 1. Systemy e-mail.
 2. Zasady dobrego wychowania w sieci (netykieta).
 3. Załączniki.
 4. Pola: Do, Do Wiadomości (DW), Ukryte Do Wiadomości (UDW).

Korzystanie z e-maili

Wysyłanie e-maili

 1. Otwórz, ustaw parametry i zamknij program poczty elektronicznej. Otwórz, zamknij e-maila.
 2. Utwórz nowego e-maila.
 3. Wprowadź adresy do pól: Do, DW, UDW.
 4. Wprowadź temat listu do pola temat.
 5. Skopiuj tekst z innego źródła (np. strona internetowa) do e-maila.
 6. Załącz, usuń załączniki.
 7. Zapisz projekt e-maila.
 8. Użyj programu sprawdzającego poprawność pisowni i popraw błędy.
 9. Wyślij e-mail, z wysokim i niskim priorytetem (do różnych osób).

Otrzymywanie e-maili

 1. Prześlij odpowiedź używając funkcji Odpowiedz nadawcy i Odpowiedz wszystkim.
 2. Prześlij otrzymanego e-maila do dalszych adresatów (innych).
 3. Otwórz i zapisz załączniki w określonym miejscu na dysku.
 4. Wykonaj Podgląd wydruku wiadomości i przejrzyj dostępne opcje drukowania.

Zwiększanie wydajności pracy

 1. Dodaj, usuń nagłówki wiadomości, takie jak: nadawca, temat, data otrzymania.
 2. Dostosuj ustawienia w celu zamieszczania lub usuwania oryginalnej wiadomości w odpowiedzi.
 3. Dodaj flagi do e-maili. Usuń znacznik flagi.
 4. Zaznacz e-maile jako przeczytane, nieprzeczytane.
 5. Wyświetl, ukryj paski narzędzi. Otwórz, zminimalizuj wstążkę.
 6. Użyj dostępną funkcje Pomoc.

Zarządzanie skrzynką pocztową

Organizacja

 1. Odszukaj e-maila według nadawcy, zawartości listu.
 2. Przesortuj e-maile według nazwy nadawcy, według daty, rozmiaru.
 3. Utwórz, usuń foldery poczty do przechowywania listów.
 4. Przenieś e-maile do folderu poczty.
 5. Usuń e-maila.
 6. Odzyskaj usuniętego e-maila.
 7. Opróżnij folder poczty usuniętej.

Książka adresowa

 1. Dodaj i usuń dane kontaktowe z książki adresowej.
 2. Dodaj adresy nadawcy e-maila do książki adresowej.
 3. Utwórz, zaktualizuj listę adresową (dystrybucyjną).