Przeglądanie stron internetowych - ćwiczenia

Internet

Pojęcia/terminy:

 1. Internet.
 2. WWW (World Wide Web).
 3. ISP (Internet Service Provider – dostawca usług internetowych), URL (Uniform Resource Locator – adres internetowy), hiperłącze.
 4. Wygląd i struktura strony WWW.
 5. Przeglądarka stron WWW, przykłady.
 6. Wyszukiwarka sieciowa.
 7. RRS – technika przesyłania nagłówków wiadomości wraz z funkcją powiadamiania o nowościach.
 8. Podcast (internetowa publikacja dźwiękowa).

Bezpieczeństwo w sieci Web

 1. Identyfikacja bezpiecznej strony web: https, symbol kłódki.
 2. Cyfrowy certyfikat strony web.
 3. Szyfrowanie.
 4. Wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegowskie.
 5. Oprogramowanie antywirusowe.
 6. Firewall (zapora ogniowa).
 7. Sieci komputerowe, nazwy użytkowników i haseł.
 8. Niepożądane ujawnianie danych osobowych, stawanie się celem osób nagabujących, prześladujących lub planujących dokonanie przestępstw.
 9. Kontrola rodzicielska, nadzór, ograniczanie możliwości przeglądania stron, ograniczenia w dostępie do gier komputerowych, ograniczenia czasu używania komputera.

Używanie przeglądarki

Podstawy przeglądania

 1. Uruchom i zamknij przeglądarki WWW zainstalowane w systemie.
 2. Wprowadź adres URL do paska adresów i przejdź do miejsca w sieci o tym adresie.
 3. Wyświetl stronę WWW w nowym oknie, w tym samym oknie przeglądarki.
 4. Zatrzymaj wczytywanie strony WWW.
 5. Odśwież widok strony WWW.
 6. Wykorzystaj dostępną funkcję Pomoc przeglądarki WWW.

Ustawienia

 1. Ustaw stronę startową/domową przeglądarki WWW.
 2. Usuń część lub wszystkie adresy stron WWW z folderu Historia.
 3. Zablokuj i odblokuj wyskakujące okienka (pop-ups).
 4. Zablokuj i odblokuj cookies.
 5. Usuń tymczasowe pliki z pamięci podręcznej przeglądarki.
 6. Wyświetl, ukryj wybrane paski narzędzi przeglądarki.

Nawigacja

 1. Skorzystaj z hiperłącza.
 2. Przejdź wstecz lub do przodu między odwiedzonymi stronami WWW.
 3. Przejdź do strony domowej.
 4. Wyświetl uprzednio odwiedzone strony WWW przy wykorzystaniu paska adresów, historii.

Zakładki (strony ulubione)

 1. Dodawanie i usuwanie adresu stron WWW do zakładki (stron ulubionych).
 2. Wyświetlanie strony WWW wybranej z listy stron ulubionych.
 3. Tworzenie i usuwanie folderu zakładki w katalogu stron ulubionych.
 4. Dodawanie adresu stron do określonego folderu zakładki.

Korzystanie z sieci

Formularze

 1. Wypełnij formularz z sieci przy użyciu: pól tekstowych, menu rozwijanych, pól listy, pól wyboru, pól przełączników.
 2. Prześlij, wyczyść formularza.

Wyszukiwanie

 1. Wybierz określoną wyszukiwarkę
 2. Wyszukaj konkretną informację przy użyciu słowa lub frazy kluczowej.
 3. Użyj zaawansowanych technik wyszukiwania w celu jego udoskonalenia: poprzez dokładną frazę, poprzez wykluczenie słów, poprzez datę, poprzez format pliku.
 4. Wyszukaj internetową encyklopedię, słownik.

Wydruki z sieci

Zapisywanie plików

 1. Zapisz stronę (dowolną) WWW na określonym miejscu na dysku.
 2. Skopiuj pliki ze strony WWW do określonego miejsca na dysku.
 3. Skopiuj tekst, obraz, URL ze strony WWW do dokumentu.

Przygotowanie do druku i drukowanie

 1. Przygotuj stronę WWW do wydruku: zmień orientację drukowanej strony, rozmiaru papieru, marginesy drukowanej strony.
 2. Wykonaj podgląd strony WWW przed wydrukiem.
 3. Wybierz zakres drukowania: cała strona WWW, określone strony, zaznaczony tekst. Określ liczbę kopii drukowania.