Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych i Komunikacja

jest podzielony na dwie części.

Przeglądanie stron internetowych, wymaga od kandydata znajomości Internetu oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych.

Kandydat winien:

Komunikacja, wymaga od kandydata zrozumienia zasad działania i podstawowych pojęć związanych z obsługą poczty elektronicznej (e-mail) oraz znajomości innych metod komunikacji. Kandydat winien:

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA
7.1. Internet 7.1.1 Pojęcia/terminy 7.1.1.1 Rozumienie czym jest Internet.
    71.1.2 Rozumienie, czym jest World Wide Web (WWW).
    7.1.1.3 Definiowanie i rozumienie pojęć ISP (Internet Service Provider – dostawca usług internetowych), URL (Uniform Resource Locator – adres internetowy), hiperłącze.
    7.1.1.4 Znajomość wyglądu i struktury strony WWW.
    7.1.1.5 Rozumienie, czym jest przeglądarka stron WWW i podanie kilku jej przykładów.
    7.1.1.6 Rozumienie, czym jest wyszukiwarka sieciowa.
    7.1.1.7 Rozumienie, czym jest RRS – technika przesyłania nagłówków wiadomości wraz z funkcją powiadamiania o nowościach, rozumienie celu prenumeraty.
    7.1.1.8 Rozumienie terminu podcast (internetowa publikacja dźwiękowa) i celu jego prenumeraty.
  7.1.2 Bezpieczeństwo w sieci Web 7.1.2.1 Znajomość sposobu identyfikacji bezpiecznej strony web: https, symbol kłódki.
    7.1.2.2 Cyfrowy certyfikat dla strony web.
    7.1.2.3 Znajomość pojęcia szyfrowanie.
    7.1.2.4 Znajomość niebezpieczeństw: wirusów, robaków, koni trojańskich, oprogramowań szpiegowskich.
    7.1.2.5 Rozumienie faktu, iż regularne uaktualniane oprogramowanie antywirusowe pomaga zabezpieczyć komputer przed zagrożeniami.
    7.1.2.6 Rozumienie faktu, iż firewall (zapora ogniowa) pomaga zabezpieczyć komputer przed dostępem osób niepożądanych.
    7.1.2.7 Znajomość faktu, iż sieci komputerowe winny być zabezpieczane przez stosowanie nazw użytkowników i haseł.
    7.1.2.8 Identyfikacja niektórych zagrożeń płynących używania trybu online: niepożądane ujawnianie danych osobowych, stawanie się celem osób nagabujących, prześladujących lub planujących dokonanie przestępstw.
    7.1.2.9 Rozróżnienie wielu sposobów kontroli rodzicielskiej nad dziećmi używającymi trybu online: nadzór, ograniczanie możliwości przeglądania stron, ograniczenia w dostępie do gier komputerowych, ograniczenia czasu używania komputera.
7.2. Używanie przeglądarki 7.2.1 Podstawy przeglądania 7.2.1.1 Uruchamianie i zamykanie przeglądarki WWW.
    7.2.1.2 Wprowadzenie URL do paska adresów i przechodzenie do miejsca w sieci o określonym adresie URL.
    7.2.1.3 Wyświetlanie stron WWW w nowym oknie, w tym samym oknie przeglądarki.
    7.2.1.4 Zatrzymanie wczytywania strony WWW.
    7.2.1.5 Odświeżanie widoku strony WWW.
    7.2.1.6 Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc.
  7.2.2 Ustawienia 7.2.2.1 Ustawienie strony startowej/domowej przeglądarki WWW.
    7.2.2.2 Usuwanie części lub wszystkich adresów stron WWW z folderu Historia.
    7.2.2.3 Zezwalanie, blokowanie wyskakujących okienek (pop-ups).
    7.2.2.4 Zezwalanie, blokowanie cookies.
    7.2.2.5 Usuwanie tymczasowych plików z pamięci podręcznej przeglądarki.
    7.2.2.6 Wyświetlanie, ukrywanie pasków pasków narzędzi przeglądarki.
  7.2.3 Nawigacja 7.2.3.1 Korzystanie z hiperłącza.
    7.2.3.2 Przechodzenie wstecz lub do przodu między odwiedzonymi stronami WWW.
    7.2.3.3 Przechodzenie do strony domowej.
    7.2.3.4 Wyświetlanie uprzednio odwiedzanych stron WWW przy wykorzystania paska adresów, historii.
  7.2.4 Zakładki (strony ulubione) 7.2.4.1 Dodawanie i usuwanie adresu stron WWW do zakładki (stron ulubionych).
    7.2.4.2 Wyświetlanie strony WWW wybranej z listy stron ulubionych.
    7.2.4.3 Tworzenie i usuwanie folderu zakładki w katalogu stron ulubionych.
    7.2.4.4 Dodawanie adresu stron do określonego folderu zakładki.
7.3. Korzystanie z sieci 7.3.1 Formularze 7.3.1.1 Wypełnianie formularzy z sieci przy użyciu: pól tekstowych, menu rozwijanych, pól listy, pól wyboru, pól przełączników.
    7.3.1.2 Przesłanie, wyczyszczenie formularza.
  7.3.2 Wyszukiwanie 7.3.2.1 Wybór określonej wyszukiwarki
    7.3.2.2 Wyszukiwanie konkretnej informacji przy użyciu słowa lub frazy kluczowej.
    7.3.2.3 Użycie zaawansowanych technik wyszukiwania w celu jego udoskonalenia: poprzez dokładną frazę, poprzez wykluczenie słów, poprzez datę, poprzez format pliku.
    7.3.2.4 Wyszukiwanie internetowej encyklopedii, słownika.
7.4. Wydruki z sieci 7.4.1 Zapisywanie plików 7.4.1.1 Zapisywanie strony WWW na określonym miejscu na dysku
    7.4.1.2 Kopiowanie plików ze strony WWW do określonego miejsca na dysku.
    7.4.1.3 Kopiowanie tekstu, obrazu, URL ze strony WWW do dokumentu.
  7.4.2 Przygotowanie do druku i drukowanie 7.4.2.1 Przygotowanie strony WWW do wydruku: zmiana orientacji drukowanej strony, rozmiaru papieru, marginesów drukowanej strony.
    7.4.2.2 Podgląd strony WWW przed wydrukiem.
    7.4.2.3 Wybór zakresu drukowania: cała strona WWW, określone strony, zaznaczony tekst. Określenie liczby kopii drukowania.
7.5. Komunikacja elektroniczna 7.5.1 Pojęcia/terminy 7.5.1.1 Rozumienie terminu: poczta elektroniczna (e-mail) i znajomość jej zastosowań.
    7.5.1.2 Znajomość wyglądu i struktury adresu e-mail.
    7.5.1.3 Rozumienie terminu: usługa krótkich wiadomości (SMS).
    7.5.1.4 Rozumienie terminu: telefonia internetowa (VoIP) oraz znajomość zalet tej telefonii.
    7.5.1.5 Rozumienie zalet systemu natychmiastowego przekazywania (IM), takich jak: komunikacja w czasie rzeczywistym, świadomość kontaktów online, niskie koszty, możliwość przesyłania plików.
    7.5.1.6 Rozumienie pojęcia; społeczność wirtualnej jej przykłady: strony web dla grup społecznych, fora internetowe, chat roomy, gry komputerowe online.
  7.5.2 Względy bezpieczeństwa 7.5.2.1 Świadomość możliwości otrzymania niepożądanej lub oszukańczej przesyłki e-mail.
    7.5.2.2 Rozumienie pojęcia phishing - oszukańcze pozyskanie poufnej informacji osobistej oraz umiejętność rozpoznania prób takiej aktywności w sieci.
    7.5.2.3 Świadomość zagrożenia infekcją wirusową komputera poprzez otwieranie poczty od nieznanego nadawcy lub załącznika do tej poczty.
    7.5.2.4 Znajomość pojęcia podpis elektroniczny
  7.5.3 Teoria e-maili 7.5.3.1 Rozumienie zalet systemów e-mail: szybkość doręczenia poczty, niskie koszty, wygoda w posługiwaniu się kontaktami pocztowymi oferowanymi na stronach WWW portali.
    7.5.3.2 Znajomość zasad dobrego wychowania w sieci (netykieta): używanie odpowiedniego i zwięzłego tematu listu, rzeczowość odpowiedzi, sprawdzenie pisowni wychodzących e-maili.
    7.5.3.3 Świadomość możliwych problemów przy wysyłaniu załączników: ograniczenie wielkości pliku, typu pliku (np. plików wykonywalnych).
    7.5.3.4 Rozumienie różnic pomiędzy polami: Do, Do Wiadomości (DW), Ukryte Do Wiadomości (UDW)
7.6. Korzystanie z e-maili 7.6.1 Wysyłanie e-maili 7.6.1.1 Otwieranie, zamykanie programu poczty elektronicznej. Otwieranie, zamykanie e-maila.
    7.6.1.2 Tworzenie nowego e-maila.
    7.6.1.3 Wprowadzanie adresu do pól: Do, DW, UDW.
    7.6.1.4 Wprowadzanie tematu listu polu temat.
    7.6.1.5 Kopiowanie tekstu z innego źródła do e-maila.
    7.6.1.6 Załączanie, usuwanie załączników.
    7.6.1.7 Zapisanie projektu e-maila
    7.6.1.8 Użycie programu sprawdzającego poprawność pisowni i poprawianie błędów.
    7.6.1.9 Wysyłanie e-maila, w tym z wysokim, niskim priorytetem.
  7.6.2 Otrzymywanie e-maili 7.6.2.1 Używanie funkcji Odpowiedz nadawcy i Odpowiedz wszystkim.
    7.6.2.2 Przesyłanie otrzymanego e-maila do dalszych adresatów.
    7.6.2.3 Otwieranie i zapisywanie załączników w określonym miejscu na dysku.
    7.6.2.4 Podgląd wiadomości i jej drukowanie za pomocą dostępnych ocji drukowania.
  7.6.3 Zwiększanie wydajności pracy 7.6.3.1 Dodawanie, usuwanie nagłówków wiadomości, takich jak: nadawca, temat, data otrzymania.
    7.6.3.2 Dostosowanie ustawień w celu zamieszczania lub usuwania oryginalnej wiadomości w odpowiedzi.
    7.6.3.3 Dodawanie flagi do e-maila. Usuwanie znacznika flagi.
    7.6.3.4 Identyfikacja i zaznaczanie e-maila jako przeczytanego, nieprzeczytanego.
    7.6.3.5 Wyświetlanie, ukrycie paska narzędzi. Otworzenie, zminimalizowanie wstążki.
    7.6.3.6 Użycie dostępnych funkcji Pomoc.
7.7. Zarządzanie skrzynką pocztową 7.7.1 Organizacja 7.7.1.1 Odszukiwanie e-maila według nadawcy, zawartości listu.
    7.7.1.2 Sortowanie e-maili według nazwy nadawcy, według daty, rozmiaru.
    7.7.1.3 Tworzenie, usuwanie folderu poczty do przechowywania listów.
    7.7.1.4 Przenoszenie e-maili do folderu poczty.
    7.7.1.5 Usuwanie e-maila.
    7.7.1.6 Odzyskiwanie usuniętego e-maila.
    7.7.1.7 Opróżnianie folderu poczty usuniętej.
  7.7.2 Książka adresowa 7.7.2.1 Dodawanie i usuwanie danych kontaktowych z książki adresowej.
    7.7.2.2 Dodawanie adresu nadawcy e-maila do książki adresowej.
    7.7.2.3 Tworzenie, aktualizacja listy adresowej (dystrybucyjnej).