Geolokalizacja

Plansza interaktywna sierpień 2019

URL:
https://www.plotkarka.eu/PI/geolocation-API/
Autor:
Radosław Kowaluk

Wstęp

Navigator.geolocation właściwość tylko do odczytu zwraca obiekt Geolokalizacja, który zapewnia dostęp WWW do lokalizacji urządzenia. Dzięki temu witryna internetowa lub aplikacja mogą oferować dostosowane wyniki na podstawie lokalizacji użytkownika.

Określenie położenie może odbywać się zwykorzystaniem:

Otrzymane wartości, w przypadku Poslki, będą z przedziału od 49 do 54,83 (szerokość geograficzna) oraz od 14,12 do 24,15 (długość geograficzna)

Metody obiektu navigator.geolocation

Metody

navigator.geolocation.getCurrentPosition(success[, error[, [options]])

navigator.geolocation.watchPosition(success[, error[, options]])

success
Funkcja zwrotna, która przyjmuje obiekt Position jako jedyny parametr wejściowy.
error
Opcjonalna funkcja zwrotna, która przyjmuje parametr PositionError jako swój jedyny parametr wejściowy.
options
Opcjonalny obiekt PositionOptions.
Opcje obejmują:
maximumAge: liczba całkowita (w milisekundach) | infinity - maksymalny wiek pozycji w pamięci podręcznej.
timeout: integer (milliseconds) - ilość czasu przed wywołaniem wywołania zwrotnego błędu, jeśli 0, to nigdy się nie wywoła.
enableHighAccuracy: false | true - precyzyjne określanie położenia.

Metoda getCurrentPosition()

Wartości które może posiadać obiekt coords to:

Metoda watchPosition()

Właściwości funkcji obsługi błędów
codeOpismessage
0nieznany błąd??
1brak uprawnieńPERMISSION_DENIED
2nie można znaleźć pozycjiPOSITION_UNAVAILABLE
3timeoutTIMEOUT

Uwaga: Teksty komónikatów zależny od przeglądarki.

Metoda clearWatch()


[geolocation]
Geolocation API Specification 2nd Edition,
W3C Recommendation 8 November 2016,
URL: https://www.w3.org/TR/geolocation-API/