Elementy liniowe

Plansza interaktywna październik 2018

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/html5/liniowe.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Element liniowy (ang. inline element)
Element języka HTML5 mogący zawierać tekst i inne elementy liniowe.

Elementy semantyczne

Elementy formatowania logicznego i fizycznego
Element Atrybuty Opis
<em></em> globals wyróżnienie
<strong></strong> globals wyróżnienie
<small></small> globals pomniejszenie
<s></s> globals przekreślenie
<cite></cite> globals cytat, fragment
<q></q> globals, cite cytat liniowy
<dfn></dfn> globals definicja, wyjaśnienie
<abbr></abbr> globals skrót, akronim
<data></data> globals, value data HTML5
<time></time> globals, datetime czas HTML5
<code></code> globals kod
<var></var> globals wartość
<samp></samp> globals przykład
<kbd></kbd> globals tekst z klawiatury
<sub></sub> globals indeks dolny
<sup></sup> globals indeks górny
<i></i> globals pochylenie, kursywa
<b></b> globals pogrubienie
<u></u> globals podkreślenie
<mark></mark> globals marker HTML5
<span></span> globals grupa elementów liniowych
<br> lub <br/> globals separator, podział
<wbr> lub <wbr/> globals dzielenie wyrazu HTML5

Elementy liniowe

Hiperłącze
Element Atrybuty Opis
<a></a> globals, href, target, download, rel, rev, hreflang, type, referrerpolicy odnośnik, odsyłacz, link
Elementy kierunku tekstu
Element Atrybuty Opis
<bdi></bdi> globals kierunek tekstuHTML5
<bdo></bdo> globals kierunek tekstu
Elementy notacji RUBY
Element Atrybuty Opis
<ruby></ruby> globals grupa rubyHTML5
<rb></rb> globals element bazowy ruby HTML5
<rt></rt> globals element dodatkowy ruby HTML5
<rtc></rt> globals element kontener ruby HTML5
<rp></rp> globals element alternatywny HTML5

Elementy edycji

Elementy edycji
Element Atrybuty i wartości specyficzne Opis
<del></del> globals, cite, datetime usunięcie
<ins></ins> globals, cite, datetime wstawienie

Uwagi:

Arkusze domyśle CSS, przeglądarek internetowych, przypisują elementom liniowym regułę display: inline;.

Do zbioru elementów liniowych należą również innne elementy np. img, video.

Hiperłącza

Atrybuty

Atrybuty
Atrybut Wartości Opis
cite URI źródło cytatu
datetimeDatetimeData i czas
download[download]pobieranie HTML5
href URI adres odwołania
hreflang LanguageCode kod języka strony
value ?* wartość*
referrerpolicy ? ? HTML52
rel LinkTypes relacja
rev LinkTypes relacja (odwrócona)
target _blank | _parent |_self | _top okno otwieranego dokumentu
type MIME type typ mediów*

Elementy edycji

Wartości

Wartości atrybutów
WartośćOpis
_blanknowe okno
_parentmacierzyste okno
_self aktualne okno
_topgłówne okno
Datetimedata i czas
MIME typetyp MIME
LanguageCodekod języka
LinkTypestypy linków
pubdate? HTML5
URIidentyfikator

Nowe elementy i atrybuty