Wstęp do HTML5

Plansza interaktywna październik 2017

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/preludium.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Wynalazca Internetu Tim Berners Lee

First-website-And-Tim-Berners-Lee
Deklaracje typu dokumentu (wybrane)
Deklaracja typu dokumentu Język Rok
? HTML 5.2 2017
<!DOCTYPE html> HTML 5.1 2016
<!DOCTYPE html> HTML 5 2014
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
XHTML 1.1 2010
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
HTML 4.01 1999
brak danych - pierwsze szkice (powstaje W3C) HTML 1994
brak deklaracji - pierwsza strona internetowa (link)   1992
brak danych - wynalezienie Internetu (Tim Berners-Lee)   1989

Strona w standardzie HTML 4.01 strict

Konwencje składniowe

Modularyzacja XHTML

?
Dozwolone zero lub jedno wystąpienie.
+
Wymagane jedno lub więcej wystąpień.
*
Dozwolone zero lub więcej wystąpień. Gdy element wymaga definicji atrybutu, po jego nazwie (lub wartości domyślnej) występuje gwiazdka (*).
a , b
Wyrażenie a jest wymagane, z następującym po nim wyrażeniem b.
a | b
Wymagane jest wystąpienie albo wyrażenia a, albo wyrażenia b.
a - b
Wyrażenie a jest dozwolone, z pominięciem elementów z wyrażenia b.
nawiasy ()
Analizowanie wyrażeń w () rozpoczynamy od najgłębszego poziomu zagnieżdżenia. Gdy moduł definiuje typ wartości atrybutu, umieszczając typ w nawiasie po nazwie atrybutu.
znak et (&)
Gdy moduł dodaje do elementu atrybuty - to po jego nazwie występuje znak (&).
znak równości (=)
Jeśli atrybut posiada wartość stałą, po jego nazwie występuje znak równości (=).
cudzysłów (" ")
Wartości atrybutów ujęte są w cudzysłów (" ").

Strona w standardzie XHTML 1.1

Atrybuty

Atrybuty globalne HTML5
Atrybut Wartości Opis
accesskey Character skrót
class CDATA klasa elementu
contenteditable true|false|inherit edycja zawartości elementu HTML5
contextmenu ID menu kontekstowe HTML5.1
dir ltr | rtl kierunek
draggable true|false|auto przeciąganie elementu HTML5
dropzone copy|move|link wynik przeciągania HTML5
hidden ukrycie elementu HTML5
id ID identyfikator
itemid ? HTML5.1
itemprop ? HTML5.1
itemscope ? HTML5.1
itemtype ? HTML5.1
itemref ? HTML5.1
lang CDATA język elementu
spellcheck true | false sprawdzenie poprawności tekstuHTML5
style CSS declarations styl elementu
tabindex Number kolejność tabulacji
title Text tytuł elementu
translate yes | no tłumaczenie tekstuHTML5

Strona w standardzie XHTML 5

Atrybuty semantyczne
Atrybut Wartości Opis
data-* CDATA własne atrybuty HTML5
role CDATA rola elementu HTML5
aria-* CDATA ? HTML5
Wartości atrybutów
Wartość Opis
auto ustawienia przeglądarki
CDATA dane znakowe
Character znak
false fałsz
ID identyfikator
inherit dziedziczy ustawienia rodzicaHTML5
copy ?HTML5
move ?HTML5
link ?HTML5
ltr od lewej do prawej
no nie
Number liczba
rtl od prawej do lewej
true prawda
yes tak

Uawagi

Atrybuty globalne mogą być umieszcane w każdym elemencie HTML5 i nie są wymieniane w zestawieniach tabelarycznych.

Atrybuty globalne