Skrypty i zdarzenia

Plansza interaktywna październik 2017

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/html5/skrypty.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Skrypty

Elementy skryptów
Element Atrybuty Opis
<script></script> globals, src, type, charset, async, defer, crossorigin skrypt
<noscript> </noscript> globals zawartość alternatywna
<template> </template> globals szablonHTML5
<canvas>  </canvas> globals, width, height animacjaHTML5

Atrybuty i wartości

Atrybuty specyficzne
Atrybut Wartości Opis
srcURIadres zawartości
typeContentTypetyp zależny od kontekstu
charsetCharsetkodowanie
asyncasyncskrypt wykonywany asynchronicznieHTML5
deferdeferopóźnienie wykonywania skryptu
crossoriginanonymous|use-credentialskonfigurowanie CORSHTML5
widthLength (pixels | %)szerokość
heightLength (pixels | %)wysokość
Wartości atrybutów
WartośćOpis
ContentTypetyp zależny od kontekstu
Charsetkodowanie
URIidentyfikator zasobów
Length (pixels | %)liczba pikseli lub procent

Skrypty*

* Plik skrypt.js zawiera kod:

document.write("Witaj")

Zdarzenia

Atrybuty zdarzeń (1z2)
Atrybut Opis
onabortprzerwanie? HTML5
onafterprintpo pwydrukowaniu dokumentu? HTML5
onbeforeprintprzed wydrukowaniem dokumentu? HTML5
onbeforeunloadprzed zamknięciem dokumentu? HTML5
onblurdezaktywacja elementu
onchangezmiana zawartości elementu
onclickkliknięcie elementu
DOMContentLoadedwczytanie strony? HTML5
onerrorwystąpienie błędu? HTML5
ondblclickpodwójne kliknięcie elementu
onfocusaktywacja elementu
onhashchangezmiana hasha w adresie URL? HTML5
oninputwprowadzenie treści elementu? HTML5
oninvalidelement jest niepoprawny? HTML5
onkeydownwciśnięcie klawisza
onkeypressnaciśnięcie klawisza
onkeyuppuszczenie klawisza
onloadwczytanie strony
onmessagepojawienie się komunikatu? HTML5
onmousedownwciśnięcie przycisku
onmousemoveporuszenie kursorem
onmouseoutopuszczenie elementu
onmouseover najechanie nad element

Zdarzenia

Atrybuty zdarzeń (2z2)
Atrybut Opis
onmouseuppuszczenie przycisku
onofflinedokument dostępny offline? HTML5
ononlinedokument dostępny online? HTML5
onpagehideokno dokumentu zostaje ukryte? HTML5
onpageshowokno dokumentu staje się widoczne? HTML5
onreadystatechangezmiana statusu wczytywania dokumentu? HTML5
onresetwyczyszczenie formularza HTML5
onresizeZmiana wielkości okna
onselectzaznaczenie
onsubmitwysłanie formularza
onunloadopuszczenie strony

Elementy canvas i template