Strona WWW

Plansza interaktywna październik 2018

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/html5/strona.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Element główny

Element html
Element Atrybuty Opis
<html></html> globals, manifest element główny
Atrybuty globals
Zbiór atrybutów globalnych.

Metadane dokumentu

Elementy struktury dokumentu
Element Atrybuty Opis
<head></head> globals nagłówek strony
<title></title> globals tytuł strony
<base> lub <base/> globals, href, target adres bazowy
<link> lub <link/> globals, href, crossorigin, rel, media, hreflang, type, sizes link metadanych
<meta> lub <meta/> globals, name, http-equiv, content, charset informacje o stronie
<style></style> globals, media, type styl strony
Metadane
Informacje o stronie i dokumencie, zawarte w elemencie <meta>, w nagłówku (niewidoczne).
Styl strony
Definicje CSS (języka formatowania stron).

Elementy obowiązkowe strony WWW

Uwagi:

Element <body></body> jest zdefiniowany w rozdziale Sekcje - Plansza interaktywna Elementy blokowe.

Niektóre walidatory wymagają deklaracji typu dokumentu.

Element <head></head> jest ukryty przez definicje arkuszy domyślnych CSS przeglądarek internetowych. Zawartość elementu <title></title> jest prezentowana w tytule zakładki strony.

Atrybuty

Atrybuty specyficzne
Atrybut Wartości Opis
content CDATA wartość atrybutu
crossorigin anonymous|use-credentials żądania CORS HTML5
href URI adres odwołania
hreflang LanguageCode kod języka strony
http-equiv NMTOKEN wartość
name NMTOKEN nazwa
manifest URL manifest HTML5 HTML5.1 HTML5.2
rel LinkTypes relacja
target _blank | _parent |_self | _top okno otwieranego dokumentu
type ContentType typ
charset Charset kodowanie znaków
media MediaDesc typ nośnika
sizes CDATA (np. 16x16) rozmiar ikony HTML5
Kodowanie znaków
Deklaracja kodowania znaków narodowych (w tym polskich) w dokumencie. Obecnie zalecany jest standard UTF-8.
Język elementu
Deklaracja języka używanego w treści (zawartości elementu).

Elementy i atrybuty zalecane

Uwagi:

Zapis <meta charset="utf-8"> jest formą skróconą kodu:
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">

Stosując zasady języka XML w zncznikach pojedynczych (w tym meta) stosujemy ukośnik np.: <meta charset="utf-8"/>

Wartości atrybutów

Wartości atrybutów
WartośćOpis
anonymousbrak flagi danych potwierdzających tożsamość HTML5
CDATAdane znakowe
ContentTypetyp zależny od kontekstu
Charsetkodowanie
MediaDescTyp mediów
NMTOKENtekst
LanguageCodekod języka
LinkTypestypy linków
URIidentyfikator zasobów
use-credentialsustawiona flaga danych potwierdzających tożsamość HTML5
_blankokno nowe
_parentokno: macierzyste
_selfokno aktualne
_topokno główne
Standardowe wartości atrybutu name elementu meta
Właściwość atrybutuOpis
application-namenazwa aplikacji
authorautor
charsetkodowanie znaków
descriptionopis zawartości
generatorgenerator kodu
keywordssłowa klluczowe
viewportsposób prezentacji na urządzeniach mobilnych

Elementy optymalne

Uwagi:

Kod jest szczególnie ważny w plikach kluczowych (np. index.html).

Plik favicon.png zawierający ikonę strony powinien być umieszczony w tym samym folderze lub umieszczamy przed jego nazwą adres.

Typ MIME pliku favicon. może być inny niż PNG (np. ICO będzie type="image/x-icon").

Własności viewport
Właściwość atrybutuOpis
widthszerokość
heightwysokość
initial-scaleskala strony
minimum-scaleminimalna
maximum-scalemaksymalna skala
user-scalablewłączenie|wyłączenie skalowania

Style

Właściwości arkusza stylów
WłaściwośćOpis
Typ arkusza stylów<style|link type="text/css" ...
Lokalizacja arkusza stylów<link href="URL " ...
Media arkusza stylów<link media="" ...
Tytuł arkusza stylów<style|link title="" ...
Alternatywny arkusz stylów<link rel="Alternate stylesheet" ...
Relacja<link rel="stylesheet" ...

Uwagi:

Style*

* Plik styl.css zawiera kod:

p {background: gray;}