Suplement HTML5

Plansza interaktywna październik 2018

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/html5/suplement.html
Autor:
Radosław Kowaluk

SVG

Rekomendacja HTML5 daje możliwość umieszczania w kodzie kodu grafiki wektorowej SVG.

Element svg
Element Atrybuty i wartości specyficzne Opis
<svg></svg> width, height, viewBox, ... obraz SVGHTML5

Atrybuty i wartości

Atrybuty specyficzne
Atrybut Wartości Opis
width
height
viewBox
Wartości atrybutów
WartośćOpis

Grafika wektorowa

Media

Atrybut media definiuje reguły warunkowe

Atrybut media (zmień szerokość ramki)

MathML

Rekomendacja HTML5 daje możliwość umieszczania w kodzie kodu zapisu matematycznego MathML.

Element math
Element Atrybuty i wartości specyficzne Opis
<math></math> zapis matematycznyHTML5

Zapis matematyczny

Elementy i atrybuty przestarzałe

Elementy (X)HTML i sposób ich zastępowania w CSS
Element Zastępowanie Opis
<applet></applet> <object></object> | <embed></embed> aplet
<acronym></acronym> <abbr></abbr> akronim, skrótowiec
<bgsound/> <audio></audio> dźwięk
<dir></dir> <ul></ul> lista katalogu
<frame></frame>
<frameset></frameset>
<noframes></noframes>
<iframe></iframe> ramki
<big></big> style CSS font powiększony
<tt></tt> style CSS font stałej szerokości
<basefont> style CSS font bazowy
<center> style CSS wyśrodkowanie
<font> style CSS styl fontu
Atrybuty i sposób ich zastępowania w CSS
Atrybut (element) Zastępowanie Opis
bgcolor (body, table) background-color kolor tła
bordercolor (table) border-color kolor obramowania
cellpadding (table) padding margines wewnętrzny komórki
cellspacing (table) border-spacing odstęp między komórkami
face (font) font-family rodzina fontów
color (font) color kolor fontu
size (font) font-size rozmiar fontu
valign (elementy table) vertical-align wyrównanie w pionie
align (elementy table) text-align wyrównanie w poziomie

Elementy i atrybuty przestarzałe