HTML

Tablice informatyczne 2015/2016

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/tablice.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Elementy

Zbiory elementów

embedded
{audio canvas embed iframe img math object svg video}.
flow
{a abbr address area article aside audio b bdi bdo blockquote br button canvas cite code data datalist del dfn div dl em embed fieldset figure footer form h1 h2 h3 h4 h5 h6 header hr i iframe img input ins kbd keygen label main map mark math meter nav noscript object ol output p pre progress q ruby s samp script section select small span strong sub sup svg table template textarea time u ul var video wbr Text}.
interactive
{a audio button embed iframe img input keygen label object select textarea video}.
phrasing
{a abbr area audio b bdi bdo br button canvas cite code data datalist del dfn em embed i iframe img input ins kbd keygen label map mark math meter noscript object output progress q ruby s samp script select small span strong sub sup svg template textarea time u var video wbr Text}.
sectioning
Zbiór elementów {article aside nav section}.
Elementy
NrElementOpisRodzice†DzieckoAtrybuty

Gwiazdka (*) w komórce oznacza, że rzeczywiste zasady są bardziej skomplikowane niż wskazane w tabeli powyżej.

Kategorie † kolumnie w "Rodzice" odnoszą się do rodziców, danej kategorii w ich modelu zawartości, a nie do elementów, które są same w tych kategoriach. Na przykład, element a kolumnnie "Rodzice" zawiera "phrasing", więc każdy element, którego treść model zawiera w kategorii "phrasing" może być rodzicem elementu. Od "flow" obejmuje wszystkie "phrasing" elementy, co oznacza, że element address może być rodzicem tego elementu.

Atrybuty

globals
Zbiór atrybutów globalnych {accesskey, class, contenteditable, dir, hidden, id, lang, spellcheck, style, tabindex, title, translate}.
Atrybuty i ich wartości
NrAtrybutOpisElement(y)Wartości

Gwiazdka (*) w komórce oznacza, że rzeczywiste zasady są bardziej skomplikowane niż wskazane w tabeli powyżej.

Zdarzenia

Atrybuty zdarzeń
NrAtrybutOpisElement(y)Nowy

* nowe atrybuty HTML5