Formatowanie

Plansza interaktywna marzec 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/svg/painting.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Właściwości wypełnienia
Atrybut Opis
fill kolor wypełnienia
fill-rule tryb wypełnienia
fill-opacity przezroczystość wypełnienia

Atrybuty wypełnienia

Atrybuty
Atrybut Opis
stroke obramowanie
stroke-width szerokość
stroke-linecap styl zakończenia

Atrybuty

Atrybuty elementów SVG
Atrybut Opis
stroke-linejoin Styl wierzchołków. Argumenty: miter, round, bevel.
stroke-miterlimit

Atrybuty

Atrybuty elementów SVG
Atrybut Opis
stroke-dasharray Linia przerywana. Wartościami jest ciąg liczb.
stroke-dashoffset
stroke-opacity

Atrybuty

Elementy SVG
Element Opis
marker marker
defs definicja

Atrybuty

Atrybuty SVG
AStrybut Opis
marker-start, marker-mid, marker-end markery
marker marker

Atrybuty

Element SVG
Element Opis
g grupa

Element g


[9;SVG11]
Erik Dahlström; et al. 8 Paths; Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition). 16 August 2011.
W3C Recommendation. URL: http://www.w3.org/TR/2011/REC-SVG11-20110816/painting.html