Layer 1 Ścieżki

Plansza interaktywna listopad 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/svg/paths.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Element path
Element Opis
path krzywa
Atrybuty elementu path
Atrybut Opis
d współrzędne punktów

Ścieżki

M - przesuwa do (x,y)
L - rysuje linię do (x,y)
Małe litery powodują, że podane współrzędne będą traktowane jako wspołrzędne względne.

Atrybuty elementu path
Atrybut Opis
fill Wypełnienie. Argumentem jest kolor lub none

Koło

H - rysuje linię poziomą do (x)
V - rysuje linię pionową do (y)
Małe litery powodują, że podane współrzędne będą traktowane jako wspołrzędne względne.

Atrybuty elementu path
Atrybut Opis
stroke kontur

Ścieżki

C - rysuje krzywą Beziera od (x)
Z - zamka ścieżkę
Małe litery powodują, że podane współrzędne będą traktowane jako wspołrzędne względne.

Atrybuty elementu path
Atrybut Opis
stroke-width szerokość konturu

Ścieżki

C - rysuje krzywą Beziera smooth
Z - zamka ścieżkę
Małe litery powodują, że podane współrzędne będą traktowane jako wspołrzędne względne.

Atrybuty elementu path
Atrybut Opis
style styl elementu

Ścieżki

Q - rysuje krzywą kwadratową Beziera
z - zamka ścieżkę
Małe litery powodują, że podane współrzędne będą traktowane jako wspołrzędne względne.

Atrybuty elementu path
Atrybut Opis
class klasa

Ścieżki

T - rysuje krzywą kwadratową Beziera smooth
Małe litery powodują, że podane współrzędne będą traktowane jako wspołrzędne względne.

Atrybuty elementu path
Atrybut Opis
id identyfikator

Ścieżki

A - rysuje łuk
Małe litery powodują, że podane współrzędne będą traktowane jako wspołrzędne względne.


[9;SVG11]
Erik Dahlström; et al. 8 Paths; Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition). 16 August 2011.
W3C Recommendation. URL: http://www.w3.org/TR/2011/REC-SVG11-20110816/paths.html