Wstęp do SVG w HTML5

Plansza interaktywna wrzesień 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/svg/
Autor:
Radosław Kowaluk

Element svg HTML5

Element(y) svg
Opis
svg element svg
title tytuł, nazwa warstwy
g grupa, warstwa

Integracja SVG z HTML

Atrybuty elementu svg
Atrybut Opis
height wysokość
width szerokość
viewBox układ

Atrybuty elementu svg

Uwaga

Dwie pierwsze liczby atrybutu viewBox oznaczają początek układu a dwie następne koniec

Atrybuty elementu svg
Atrybut Opis
style styl
preserveAspectRatio dopasowanie

Atrybuty elementu svg

Atrybuty elementów svg
Atrybut Opis
fill kolor wypełnienia (tło)
stroke kolor obramowania (kontur)
stroke-width szerokość (grubość) obramowania

Transformacje

Animacje


[SVG11]
Erik Dahlström; et al. Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
W3C Recommendation 16 August 2011
URL: http://www.w3.org/TR/SVG11/
[SVG_Integration]
SVG Integration
W3C First Public Working Draft 17 April 2014
URL: http://www.w3.org/TR/svg-integration/