A Tekst

Plansza interaktywna grudzień 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/svg/text.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Elementy
Element Opis
text tekst
textPath tekst na krzywej
tspan grupa
Atrybuty
Atrybut Opis
x współrzędna pozioma tekstu lub liter
y współrzędna pionowa tekstu lub liter

Atrybuty

Atrybuty
Atrybut Opis
font-family font tekstu
font-size rozmiar tekstu
font-variant odmiany fontu (normal | small-caps | inherit)

Atrybuty

Atrybuty elementu text
Atrybut Opis
fill Kolor. Argumentem jest kolor lub none
stroke-width obrys
stroke Kolor obrysu. Argumentem jest kolor lub none
textLength szerokość tekstu

Atrybuty

Atrybuty elementu text
Atrybut Opis
rotate obrót liter

Atrybuty

Atrybuty
Atrybut Opis
writing-mode wyrównywanie (wartości: lr-tb | rl-tb | tb-rl | lr | rl | tb)

Atrybuty

Atrybuty
Atrybut Opis
glyph-orientation-vertical wyrównywanie (wartości: auto | angle)

Atrybuty

Atrybuty elementu textPath
Atrybut Opis
xlink:href identyfikator krzywej
dx pozycja pionowa względna
dy pozycja pionowa - względna

Atrybuty

Atrybuty elementu path
Atrybut Opis
text-anchor wyrównywanie (wartości: start|middle|end)

Atrybuty


[9;SVG11]
Erik Dahlström; et al. 8 Paths; Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition). 16 August 2011.
W3C Recommendation. URL: http://www.w3.org/TR/2011/REC-SVG11-20110816/text.html