Atrybuty style w CSS

Plansza interaktywna marzec 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/css-style-attr/
Autor:
Radosław Kowaluk

Styl CSS elementu

<element style="lista deklaracji"> ...</element>
lub 
<element style="lista deklaracji"/>

W języku HTML5 ukośnik (/) w elemencie pustym można pominąć.

Zamiast znaku (" ") można stosować znak (' ').

lista deklaracji 
: S* deklaracja? [ ';' S* deklaracja? ]*
;
deklaracja
własność: wartość;

Deklaracje oddzielamy średnikiem (;).

Można pominąć średnik (;) po ostatniej deklaracji.

Atrybut style

Kaskadowość

Element style

Element link

*) Plik style.css zawiera kod: body {color: red;}