Reguły warunkowe w CSS3

Plansza interaktywna marzec 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/css3-conditional/
Autor:
Radosław Kowaluk

Wstęp

Reguły warunkowe
RegułaOpis
@mediasprawdza typ i właściwości mediów
@supports sprawdza obsługę definicji CSS

Reguły warunkowe

Reguła @supports

Składnia zapytań

Operatory logiczne
Operator Opis
and logiczne i
not logiczne nie
or logiczne lub

Operatory logiczne

Interfejs CSS i funkcja supports()

interface CSS {
  static boolean supports(property, value);
  static boolean supports(DOMString conditionText);
}

Interfejs CSS


[Conditional; CSS 3]
CSS Conditional Rules Module Level 3; W3C Candidate Recommendation 4 April 2013; URL: http://www.w3.org/TR/css3-conditional/