Obraz i gradienty w CSS3

Plansza interaktywna kwiecień 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/css3-image/
Autor:
Radosław Kowaluk

Jednostki rozdzielczości

Jednostki rozdzielczości
Jednosta Opis
dpi punkty na cal
dpcm punkty na centymetr
dppx punkty na "px"

Typ wartości Obraz

<image> = <url> | <image-list> | <element-reference> | <gradient>

Funkcje definiujące wypełnienie
Funkcja Opis
url() identyfikator pliku
image() identyfikator obrazu
linear-gradient() gradient liniowy
radial-gradient() gradient radialny
repeating-linear-gradient() powtarzanie gradiientu liniowego
repeating-radial-gradient() powtarzanie gradiientu radialnego

Gradienty

<gradient> = [
<linear-gradient> | <radial-gradient> |
<repeating-linear-gradient> | <repeating-radial-gradient> ]

Wypełnienie tonalne - liniowe

Gradient liniowy

Funkcja linear-gradient
background:
linear-gradient( [ [ angle | [ to left|right || top|bottom ] ] ,]? color-stop[, color-stop]+ )
np. background: linear-gradient(gray, white 20px)
Argument color-stop[, color-stop]+
linear-gradient(white,gray) linear-gradient(white 20%,gray) linear-gradient(white 20px,gray)
Argument angle | [ to left|right || top|bottom ]
np. 60deg to top to right to bottom to left
to top left to top right to bottom left to bottom right
Funkcja repeating-linear-gradient()
background:
np. repeating-linear-gradient(gray, white 20px)
np. background: repeating-linear-gradient(gray, white 20px)

Wypełnienie tonalne - radialne

Funkcja radial-gradient
background:
radial-gradient([[shape || size] [at position]?, | at position,]? color-stop [, color-stop]+)
shape = circle | ellipse
size = closest-side | closest-corner | farthest-side | farthest-corner
Argument color-stop
radial-gradient(white,gray) radial-gradient(white 20%,gray) radial-gradient(white 20px,gray)
Argument shape i/lub size
shape || size closest-side closest-corner farthest-side farthest-corner
circle
circle
Argument position
position left center right
top
center
bottom
Funkcja repeating-radial-gradient()
background:
np. repeating-radial-gradient(black, white 10px)

Efekty

Właściwości obrazów

Dopasowanie obrazu
object-fit:
fill; contain; cover; none; scale-down;
Pozycja obrazu*
object-position:
position

*) [CSS3BG]

Rozdzielczość obrazu
image-resolution:
from-image; || resolution && snap?
Orientacja obrazu
image-orientation:
angle np. 180deg

Efekty