Listy w CSS3

Plansza interaktywna luty 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/css3-lists/
Autor:
Radosław Kowaluk

Właściwości list

Typ listy
list-style-type:
counter-style *string CSS3none;
 • upper-roman;
 • upper-roman;
 • upper-roman;
 • np. ' — ';
 • np. ' — ';
 • np. ' — ';
 • none;
 • none;
 • none;

*) counter-style (CSS 2.1) = {disc;, circle;, square;, decimal;, decimal-leading-zero;, lower-roman;, upper-roman;, lower-greek;, lower-latin;, upper-latin;, armenian;, georgian;, lower-alpha;, upper-alpha;}

Punktor graficzny
list-style-image:
none; image
 • none;
 • none;
 • url(punktor.gif);
 • url(punktor.gif);
Pozycja punktora
list-style-position:
inside; outside;
 • inside inside inside inside inside
 • inside inside inside inside inside
 • outside outside outside outside outside
 • outside outside outside outside outside

Formatowanie list

Skrócone właściwości
list-style:
[list-style-type:] || [list-style-position:] || [list-style-image:]
 • decimal-leading-zero inside;
 • decimal-leading-zero inside;
 • decimal-leading-zero inside;
 • inside url(punktor.gif);
 • inside url(punktor.gif);
 • inside url(punktor.gif);

Przekształcenia

Wyświetlanie
display:
list-item;

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Resetowanie licznika
content-reset:
none identifier integer np. licznik
Przyrost licznika
counter-increment:
none identifier integer np. licznik

Zastosowanie list - menu

Style liczników

Wyliczenia symboliczne
list-style-type: | list-style:
disc; circle; square; disclosure-open; CSS3 disclosure-closed; CSS3
 • disc;
 • disc;
 • disc;
 • circle;
 • circle;
 • circle;
 • square;
 • square;
 • square;
 • disclosure-open;
 • disclosure-open;
 • disclosure-open;
 • disclosure-closed;
 • disclosure-closed;
 • disclosure-closed;
Wyliczenia numeryczne
list-style-type: | list-style:
decimal; decimal-leading-zero; cjk-decimal; CSS3 lower-roman;
 • decimal;
 • decimal;
 • decimal;
 • decimal-leading-zero;
 • decimal-leading-zero;
 • decimal-leading-zero;
 • cjk-decimal;
 • cjk-decimal;
 • cjk-decimal;
 • lower-roman;
 • lower-roman;
 • lower-roman;
upper-roman; armenian; georgian; hebrew; CSS3
 • upper-roman;
 • upper-roman;
 • upper-roman;
 • armenian;
 • armenian;
 • armenian;
 • georgian;
 • georgian;
 • georgian;
 • hebrew;
 • hebrew;
 • hebrew;

Zastosowanie list - menu

Wyliczenia alfabetyczne
list-style-type: | list-style:
lower-greek; upper-alpha; lower-latin;
 • lower-greek;
 • lower-greek;
 • lower-greek;
 • upper-alpha;
 • upper-alpha;
 • upper-alpha;
 • lower-latin;
 • lower-latin;
 • lower-latin;
upper-latin; lower-alpha; hiragana; CSS3
 • upper-latin;
 • upper-latin;
 • upper-latin;
 • lower-alpha;
 • lower-alpha;
 • lower-alpha;
 • hiragana;
 • hiragana;
 • hiragana;
hiragana-iroha; CSS3 katakana; CSS3 katakana-iroha; CSS3
 • hiragana-iroha;
 • hiragana-iroha;
 • hiragana-iroha;
 • katakana;
 • katakana;
 • katakana;
 • katakana-iroha;
 • katakana-iroha;
 • katakana-iroha;
[CSS-COUNTER-STYLES-3]
Tab Atkins Jr.. CSS Counter Styles Level 3. 21 February 2013. W3C Working Draft. (Work in progress.) URL: http://www.w3.org/TR/2013/WD-css-counter-styles-3-20130221/

Zastosowanie list - menu poziome