Drukowanie w CSS3

Plansza interaktywna luty 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/css3-page/
Autor:
Radosław Kowaluk

Reguła @page

Reguła @page
@page {}
page context
Typy stron
Reguła Opis
@page :first {} pierwsza strona pierwszej kartki
@page :left {} lewa strona kartki
@page :right {} prawa strona kartki
Rozmiar strony CSS3
size:
length{1,2} | auto | [ page-size || [ portrait | landscape] ]
np. 19mm 20mm landscape;
Rozmiar papieru CSS3
page-size rozmiar
A5148mm na 210 mm
A4210 mm na 297 mm
A3297mm na 420mm
B5176mm na 250mm
B4250mm na 353mm
letter8.5 na 11 cali
legal8.5 na 14 cali
ledger11 na 17 cali

Reguła @page

Witaj świecie

Orientacja kartki CSS3
Opis
portrait orientacja pionowa
landscape orientacja pozioma

Marginesy strony (kartki)

Marginesy
margin: {1,4}
auto; length np. 1cm; percentage np. 5%;

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Margines: górny, prawy, dolny, lewy
margin-top:margin-right:margin-bottom:margin-left:
np. 25mm;
Layer 1

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Rodzaje stron

Reguły Margin box CSS3
@top-left-corner @top-left @top-center @top-right @top-right-corner
@left-top Strona @right-top
@left-middle @right-middle
@left-bottom @right-bottom
@bottom-left-corner @bottom-left @bottom-center @bottom-right @bottom-right-corner

Podział strony

Sieroty (minimalna liczba wierszy w elemencie na końcu strony)
orphans:
integer np. 2;
Wdowy (minimalna liczba wierszy w elemencie na początku strony)
widows:
integer np. 2;

Sieroty i wdowy

Podział strony przed elementem
page-break-before:
auto;always;avoid;left;right;
Podział strony po elemencie
page-break-after:
auto;always;avoid;left;right;
Podział strony w elemencie
page-break-inside:
auto;avoid;
Wartości stylów podział strony
Wartość Opis
auto Nie wymusza strony przed/za/wewnątrz elementu.
always Wymusza złamanie strony przed/za elementem.
avoid Unika złamania strony przed/za  elementem.
left Wymusza złamania strony przed/za elementem, tak by następna strona była formatowana jako lewa.
right Wymusza dwa złamania strony przed/za elementem tak, by następna strona była formatowana jako prawa.

Podział strony