Selektory w CSS3

Plansza interaktywna wrzesień 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/css3-selectors/
Autor:
Radosław Kowaluk

Selektory proste

Selektor uniwersalny
SelektorOpis
*Pasuje do każdego elementu.
Selektor typu
SelektorOpis
EPasuje do każdego elementu  typu E .
Selektory atrybutu
SelektorOpis
E[foo]Pasuje do elementu E, którego atrybut "foo" ma jakąkolwiek wartość.
E[foo="war"]Pasuje do elementu E, którego atrybut "foo" ma dokładnie wartość "war".
E[foo~="war"]Pasuje do elementu E, którego atrybut "foo" wartość "war".
E[lang|="en"]Pasuje do elementu E, którego atrybut "lang" ma wartość "en".
E[f^="b"]Pasuje do elementu E, którego atrybut f zaczyna się od wartości “b”.*
E[foo$="bar"] Pasuje do elementu E, którego atrybut foo kończy się wartością “bar”.*
E[foo*="bar"] Pasuje do elementu E, którego atrybut foo zawiera wartość “bar”.*
Selektory klas
SelektorOpis
[E].warningElement E jest w class="warning".
Selektory identyfikatorów
SelektorOpis
[E]#myidElementu E ma id="myid".

Uwaga: Do grupowania selektorów używamy przecinka.

Selektory proste

pseudoklasY
SelektorOpis
E:first-childPasuje do elementu E, który jest pierwszym dzieckiem swojego rodzica.
E:link
E:visited
Pasuje do elementu E, jeśli E jest hiperłączem, którego cel nie został jeszcze odwiedzony lub został już odwiedzony.
E:active
E:hover
E:focus
Pasuje do E, podczas gdy użytkownik wykonuje określone czynności.
E:lang(c) Pasuje do elementu typu E, jeśli element ten jest w języku c .
E:rootPasuje do korzenia dokumentu. W przypadku HTML, korzeniem jest element HTML.*
E:nth-child(n) Pasuje do elementu E, który jest n-tym dzieckiem swojego rodzica.*
E:nth-last-child(n) Pasuje do elementu E, który jest n-tym dzieckiem swojego rodzica, licząc od ostatniego dziecka.*
E:nth-of-type(n)Pasuje do elementu E, który jest n-tym rodzeństwem swojego typu.*
E:nth-last-of-type(n) Pasuje do elementu E, który jest n-tym rodzeństwem swojego typu, licząc od ostatniego rodzeństwa.*
E:last-child Pasuje do elementu E, który jest ostatnim dzieckiem swojego rodzica.*
E:first-of-type Pasuje do elementu E, który pierwszym rodzeństwem swojego typu.*
E:last-of-type Pasuje do elementu E, który ostatnim rodzeństwem swojego typu.*
E:only-childPasuje do elementu E, który jest jedynym dzieckiem swojego rodzica.*
E:only-of-type Pasuje do elementu E, który jest jedynym rodzeństwem swojego typu.*
E:empty Pasuje do elementu E, który nie ma dzieci, w tym tekstu.*
E:targetPasuje do elementu E, który jest celem danego adresu URL.*
E:enabledPasuje do elementu E interfejsu użytkownika, który jest dostępny.*
E:disabled Pasuje do elementu E interfejsu użytkownika, który jest niedostępny.*
E:checkedPasuje do elementu E interfejsu użytkownika, który jest zaznaczony.*
E:not(s)Pasuje do elementu E, który nie pasuje do selektora prostego s.*

Pseudoklasy linków

Pseudoelementy

Pseudoelementy
SelektorOpis
E::first-line Pierwsza formatowana linia elementu E
E::first-letterPierwszy formatowany znak elementu E
E::before Zawartość tworzona przed elementem E
E::after Zawartość tworzona po elemencie E

Uwaga: Zapis "::" został wprowadzony w CSS3. Notację ":" można spotkać w starszych kodach stron.

Kombinatory

Kombinator wyboru potomka
SelektorOpis
E FPasuje do każdego elementu F będącego potomkiem elementu E.
Kombinatory wyboru elementów dzieci
SelektorOpis
E>FPasuje do każdego elementu F będącego dzieckiem elementu E.
Kombinatory wyboru elementów siostrzanych
SelektorOpis
E + FPasuje do elementu F, bezpośrednio przed którym znajduje się element E.
E ~ F Pasuje do dowolnego elementu F, który jest poprzedzony elementem E.*

Pseudoelementy

Nowe pseudoklasy

Nowe pseudoklasy