Tabele Tabele w CSS3

Plansza interaktywna styczeń 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/css3-tables/
Autor:
Radosław Kowaluk

Formatowanie tabel

Położenie podpisu tabeli
caption-side:
top; bottom;
Etykieta
A1B1
A2B2
Etykieta
A1B1
A2B2
left; right;
Etykieta
A1B1
A2B2
Etykieta
A1B1
A2B2
Układ tabeli
table-layout:
auto; fixed;
A1 B1
A2 B2
A1 B1
A2 B2
Styl obramowania
border-collapse:
collapse; separate;
A1B1
A2B2
A1B1
A2B2

Formatowanie tabel

Odstęp obramowania
border-spacing:
length length?
np. border-spacing:10px;.
..
np. border-spacing: 20px 10px;.
..
Styl pustych komórek
empty-cells:
show; hide;
B1
A2
B1
A2
Czytanie nagłówków
speak-header:
once; always;
A1B1
A2B2
A1B1
A2B2

Formatowanie tabel

Model Table

Tabele anonimowe

Wyświetlanie
display: transformacja
table; <table></table>
inline-table; <table></table>
table-row; <tr></tr>
table-row-group; <tbody></tbody>
table-header-group; <thead></thead>
table-footer-group; <tfoot></tfoot>
table-column; <col></col>
table-column-group; <colgroup></colgroup>
table-cell; <th></th>, <td></td>
table-caption; <caption></caption>

Formatowanie XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="styl.css"?>
<element>
</element>

Tabela anonimowa (osadzanie XML)

Wyrównywanie

vertical-align:
baseline;
vertical-align:
top;
vertical-align:
bottom;
vertical-align:
middle;

Styl obramowania

none;
hidden;
dashed;
groove;
solid;

dotted;

double;

ridge;

inset;

outset;

Uwaga

Uznanie większości atrybutów formatujących elementy tabeli za przestarzałe, w rekomendacji HTML5, wymusza zastosowanie styli CSS.

Lista atrybutów:

align w table, tbody, thead, tfoot, td, th, tr
bgcolor w table, td, th, tr
bordercolor w table
cellpadding w table
cellspacing w table
frame w table
rules w table
width w table, td, th
char w tbody, thead, tfoot, td, th, tr
charoff w tbody, thead, tfoot, td, th, tr
valign w tbody, thead, tfoot, td, th, tr
height w td i th
nowrap w td i th

Formatowanie tabel