Wartości i jednostki w CSS3

Plansza interaktywna listopad 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/css3-values/
Autor:
Radosław Kowaluk

Typy danych tekstowych

Tekst
Typ Opis
np. initial,  inherit słowa predefiniowane
identifier identyfikator
string łańcuch
url identyfikator URL

Typy danych liczbowych

Liczby
Typ Opis
integer liczba całkowita C
number liczba wymierna W
percentage procent

Jednostki długości

Relatywne (względne) jednostki
Jednostka Przeznaczenie
em własność 'font-size' fontu
ex własność 'x-height' fontu
ch szerokość z "0"
rem własność 'font-size'
vw szerokość viewport's
vh wysokość viewport's
vmin wartość mniejsza lub równa z "vw" lub "vh".
vmax wartość większa lub równa z "vw" lub "vh".

Jednostki długości

Absolutne jednostki
JednostkaDefinicja
cm centymetr
mm milimetr
in cal (1 cal wynosi 2,54 centymetra)
px piksel (wielkość zależy od urządzenia)
pt punkt (1 punkt ma rozmiar 1/72 cala)
pc cycero (1 cycero wynosi 12 punktów)

Inne jednostki

Miara kąta
Jednostka Definicja
deg Stopnie. Koło ma 360 stopni.
grad Gradiany. Koło ma 400 gradianów.
rad Radiany. Koło ma 2π radianów.
turn Turny. Koło ma 1 turn.
Czas
Jednostka Definicja
s Sekunda
ms Milisekunda. 1000 milisekund = 1 sekunda.
Częstotliwości
Jednostka Definicja
Hz Hertz. Liczba zdarzeń na sekundę.
kHz Kiloherc.1 KHz wynosi 1000 Hz.

Obliczenia

Rozdzielczość
Jednostka Definicja
dpi punkty na cal
dpcm punkty na centymetr
dppx punkty na "px"

Typy danych definiowane w modułach

Kolor i obraz
TypOpis
color URL: www.w3.org/TR/css3-color
image URL: www.w3.org/TR/css3-images/
position URL: www.w3.org/TR/css3-background/

Przeliczenia

jednostkanazwaprzeliczenia
cm centymetr1cm = 96px/2.54
mm milimetr1mm = 1/10th of 1cm
q quarter-millimeters 1q = 1/40th of 1cm
in inches 1in = 2.54cm = 96px
pc picas 1pc = 1/6th of 1in
pt points 1pt = 1/72th of 1in
px pixels 1px = 1/96th of 1in

Wartość atrybutu

Funkcje

Funkcje
TypOpis
calc()oblicz CSS3
attr()Wartość atrybutu

Przedrostki

Wybrane przedrostki
przedrostekproducent (przeglądarka)
-ms-, mso-Microsoft (Internet Explorer)
-moz-Mozilla (Firefox)
-o-, -xv-Opera Software
-webkit-Apple (Safari), Google (Chrome), (Opera Next)

Nowe jednostki