Interakcje HTML5

Plansza interaktywna 2017

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/html5/interakcje.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Elementy interaktywne

Elementy
Element Atrybuty Opis
<details></details> globals, open detale HTML 5.1
<summary> </summary> globals podsumowanie HTML 5.1
<menu> </menu> globals, type, label menu HTML 5.1
<menuitem> </menuitem> globals, type, label, icon, disabled, checked, radiogroup, default pozycja menu HTML 5.1
<dialog></dialog> globals, open okno dialogowe HTML 5.2
Elementy interaktywne
Elementy HTML które bezpośrednio na stronie wykonują akcję. Do elementów interaktywnych zaliczamy również elementy: a, button, input, option (w select).

Atrybuty

Atrybuty specyficzne
AtrybutWartościOpis
openotwarty HTML 5.1
typecontexttyp
labelTextetykieta
iconURLIkona polecenia HTML 5.1
disabledwyłączony
checkedzaznaczony
radiogroupTextnazwa grupy poleceń HTML 5.1
defaultpolecenie domyślne

Elementy details i summary

Uwaga:

Kliknięcie elementu summary pokazuje lub ukrywa całą zawartość elementu details.

Wartości

Wartości atrybutów
WartośćOpis
contextmenu elementu (kontekstowe)
Texttekst
URLPoprawny, niepusty adres URL opcjonalnie otoczony spacjami

Elementy formularza i hiperłącze

Elementy formularza zostały opisane w Planszy interaktywnej Formularze a hiperłącze w Elementy liniowe

Menu podręczne elementu

Uwaga:

Wskazanie i kliknięcie elementu prawym przyciskiem pokazuje menu podręczne (kontekstowe) elementu.

Polecenia

Polecenia

Etykieta

Akcja

Klawisze skrótu

Klawisze skrótu w przeglądarkach i systemach
Przeglądarka Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + accesskey
Chrome [Alt] + accesskey [Alt] + accesskey [Control] [Alt] + accesskey
Firefox [Alt] [Shift] + accesskey [Alt] [Shift] + accesskey [Control] [Alt] + accesskey
Safari [Alt] + accesskey [Control] [Alt] + accesskey
Opera Opera 15 lub nowsze: [Alt] + accesskey
Opera 12.1 lub starsze: [Shift] [Esc] + accesskey

Okno dialogowe i klawisze skrótu

Uwaga:

Klawisze skrótu są opisane w tabelce.

Atrybuty

Interakcje elementów można uzyskać stosując atrybuty: title, contenteditable.

Elementy interaktywne i skrypty

Uwagi:

Kliknięcie w menu kontekstowym KLIKNIJ otwiera okno dialogowe (metoda alert()).

Kliknięcie test2 otwiera okno dialogowe (metoda show()). Kliknięcie okno dialogowe zamyka je (metoda close()).