Atrybuty zdarzeń

Tabela pomocnicza listopad 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/zdarzenia.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Lista atrybutów zdarzeń
Atrybut Opis N
onabort przerwanie  
onafterprint   *
onbeforeprint   *
onbeforeunload   *
onblur dezaktywacja strony  
oncancel dezaktywacja elementu  
oncanplay   *
oncanplaythrough   *
onchange zmiana zawartości  
onclick kliknięcie przycisku  
oncuechange   *
ondblclick podwójne  kliknięcie  
ondurationchange   *
onemptied   *
onended   *
onerror   *
onfocus aktywacja strony  
onhashchange   *
oninput   *
oninvalid   *
onkeydown wciśnięcie klawisza  
onkeypress naciśnięcie klawisza  
onkeyup puszczenie klawisza  
onload wczytanie strony  
onloadeddata   *
onloadedmetadata   *
onloadstart   *
onmessage   *
onmousedown wciśnięcie przycisku  
onmouseenter   *
onmouseleave   *
onmousemove poruszenie  
onmouseout opuszczenie  
onmouseover najechanie nad  
onmouseup puszczenie przycisku  
onmousewheel   *
onoffline   *
ononline   *
onpagehide   *
onpageshow   *
onpause   *
onplay   *
onplaying   *
onpopstate   *
onprogress   *
onratechange   *
onreset   *
onresizeZmiana wielkości okna *
onscroll   *
onseeked   *
onseeking   *
onselect zaznaczenie  
onshow   *
onstalled   *
onstorage   *
onsubmit wysłanie formularza  
onsuspend   *
ontimeupdate   *
ontoggle   *
onunload opuszczenie strony  
onvolumechange   *
onwaiting   *