Moduł CSSOM Widok

Plansza interaktywna kwiecień 2017

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/cssom-view.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Uwaga (nienormatywna)

Pomimo, że Moduł CSSOM nie jest rekomendacją można się nim posługiwać bo zawarte w nim składniki były opublikowane w rekomendacjach DOM.

Rozszerzenia interfejsu Window

Właściwości Viewport
Właściwość Opis
innerWidth szerokość okna
innerHeight wysokość okna
Właściwości client
Właściwość Opis
screenX Odległość lewej krawędzi przeglądarki od lewej strony ekranu.
screenY Odległość górnej krawędzi przeglądarki od górnej strony ekranu.
outerWidth szerokość na zewnątrz okna przeglądarki.
outerHeight wysokość na zewnątrz okna przeglądarki.

Właściwości obiektu Window

Interfejs Screen

Właściwości obiektu Screen
Właściwość Opis
screen.availWidth dostępna szerokość okna ekranu
screen.availHeight dostępna wysokoość okna ekranu
screen.width szerokość okna ekranu
screen.height wysokość okna ekranu
screen.colorDepth głębia koloru ekranu
window.screen.pixelDepth głębia koloru przeglądarki

Zdarzenia

Właściwości viewport scrolling
Właściwość Opis
scrollX Liczba pikseli, przewinięcia dokumentu poziomo.
pageXOffset Liczba pikseli, przewinięcia dokumentu poziomo.
scrollY Liczba pikseli, przewinięcia dokumentu pionowo.
pageYOffset Liczba pikseli, przewinięcia dokumentu pionowo.

Zdarzenia

Funkcje viewport scrolling
Funkcja Opis
scroll(long x, long y) Przewija dokument w oknie do danych wartości x, y.
scrollTo(long x, long y) Przewija dokument w oknie do danych wartości x, y.
scrollBy(long x, long y) Przewija dokument w oknie o dane wartości x, y.

Funkcje viewport scrolling

Płynne przewijanie

Funkcje viewport scrolling

Zdarzenia myszki

Zdarzenia myszki
Zdarzenie Opis
clientX pozycja kursora pozioma
clientY pozycja kursora pionowa

Zdarzenia myszki