Instrukcje

Plansza interaktywna kwiecień 2017

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/statements.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Instrukcja (polecenie)

S :
B, VS, ES, ES, IfS, IS, CS, BS, RS, WSES6, LS, SS, TS, TS, DS

Blok

B :
{ SLop }

Blok { }

SLop - opcjonalna lista instrukcji (oddzielona średnikami).

Deklaracja zmiennych

VS :
var VDL

Instrukcja var

VDL - lista deklarowanych zmiennych (oddzielona przecinkami). W trybie ścisłym wymagana

Blok, deklaracja zmiennych

Instrukcja pusta

ES : ...

Instrukcja wyrażenia

ES : ...

Instrukcja if

IfS :
if ( E ) S else S
if ( E ) S

Instrukcje warunkowe if, if else

Instrukcja if
if() { }
Instrukcja if else
if() { } else { }

Instrukcje warunkowe if, if else

Instrukcje iteracji (pętli)

IS :
do S while ( E )
while ( E ) S
for ( ENIop; Eop ; Eop ) S
for ( var VDLNIop; Eop ; Eop ) S
for ( LHE in E ) S
for (var VDNI in E ) S

Instrukcje while, do while

Instrukcja do-while
do { } while()
Instrukcja while
while() { }

Instrukcje while, do while

Instrukcje for

Instrukcja for
for( ; ; ) { }
for(var ; ; ) { }
Instrukcja for-in
for( in ) { }
for(var in ) { }

Instrukcje for

Instrukcja continue

CS :
continue ;
continue [no LT here] Iop ;

Continue

Instrukcja continue:
continue

Instrukcja break

BS :
break ;
break [no LT here] Iop ;

Break

Instrukcja break:
break

Instrukcje continue, break

Instrukcja return

RS :
return ;
return [no LT here] Iop ;

Return

Instrukcja return:
return

Instrukcja withES6

WS :
with ( E ) S

With

Instrukcja with:
with( ) { }

Ograniczenia trybu ścisłego

Zabroniona w trybie scisłym

Instrukcje return i with

Instrukcja switch

WS :
switch (E) S
...
CC :
case E : SLopt
DC :
default E : SLopt

Switch

Instrukcja switch:
switch() {case break default:}

Instrukcja etykiety

LS :
I : S

Etykieta (identyfikator)

Instrukcja switch i etykieta

Istrukcja throw

TS :
throw [no LT here] E ;

Throw

Istrukcja try

TS :
try B C; try B F ; try B C F
Catch :
catch ( I ) B
Finally :
finally B

Try

Ograniczenia trybu ścisłego

Wyjątki

Istrukcja debugger

DS :
debugger;

Przykłady nienormatywne

Silnia*

Silnia ! - funkcja matematyczna
0! = 1
1! = 1
n! = n(n - 1)!

Instrukcje