Formularze Typy input w HTML5

Plansza interaktywna styczeń 2016

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/formularze2.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Elementy formularza

Layer 1 Definiowanie podstawowego formularza (The Basic Forms) Etykiety <label> formularz <form> Pola formularza np. <input>
Elementy formularzy*
Element Atrybuty i wartości specyficzne Opis
<input> lub <input/> accept, alt, autocomplete, autofocus, checked, dirname, disabled, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, height, inputmode, list, max, maxlength, min, minlength, multiple, name, pattern, placeholder, readonly, required, size, src, step, type, value, width pola formularza

*) Definicje elementów formularza w Planszy interaktywnej pod adresem: http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html

Typy elementu input

Atrybuty

Atrybuty i wartości (1z2)
Atrybut Wartość Opis
accept ContentTypes akceptowany typ MIME
alt Text tekst alternatywny
autocomplete on|off automatyczne uzupełnianie pól formularzyHTML5
autofocus autofocus element domyślnie aktywnyHTML5
checked checked zaznaczenie pola
dirname   kierunek tekstu
disabled disabled nieaktywny
form   wiązanie kontrolki z elementem formularzaHTML5
formaction URL program przetwarzający dane z formularzaHTML5
formenctype ? kodowanie danychHTML5
formmethod ? metoda wysyłania danychHTML5
formnovalidate formnovalidate wyłącza sprawdzanie danych formularzaHTML5
formtarget _blank | _self | _parent| _top| fn określa okno odpowiedźHTML5
height Length (pixels | %) wysokośćHTML5
inputmode ? rodzaj oczekiwanej zawartości polaHTML5

Typy elementu input

Atrybuty i wartości (2z2)
Atrybut Wartość Opis
list identyfikator? określa element z listą sugerowanych opcjiHTML5
max Number? maksymalna wartości liczby lub datyHTML5
maxlength Number maksymalna długość
min Number? minimalna wartości liczby lub datyHTML5
minlength Number? minimalna długośćHTML5
multiple multiple wielokrotny wybór
name NMTOKEN nazwa
pattern notacja ECMA262 wyrażenie regularneHTML5
placeholder text? podpowiedźHTML5
readonly readonly tylko do odczytu
required required elementy obowiązkoweHTML5
size Number wielkość
src URI adres zasobuHTML5
step any | Number? skok wartościHTML5
type text | password | checkbox | button | radio | submit | reset | file | hidden | image | search | tel | url | email | date | time | number | range | color typ elementu
width Length (pixels | %) szerokośćHTML5
value CDATA wartość

Nowe typy elementu input

Wartości atrybutów

Wartości atrybutu input
AtrybutWartość
texttekst
passwordhasło
checkboxpole wyboru
buttonprzycisk
radiopole radio
submitzatwierdzanie
resetdomyślne ustawienia
fileplik
hiddenpole ukryte
imageprzycisk graficzny
searchpole wyszukiwaniaHTML5
teladres pocztyHTML5
urladres URLHTML5
emailadres pocztyHTML5
datedataHTML5
timegodzinaHTML5
numberliczbaHTML5
rangesuwakHTML5
colorkolorHTML5

Nowe typy elementu input