Module 3 - Word Processing

Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów

The following is the Syllabus for Module 3, Word Processing,
which provides the basis for the practice-based test in this module.

Przetwarzanie tekstów wymaga od kandydata zademonstrowania umiejętności
używania programu do edycji tekstu w postaci listów czy dokumentów.

Kandydat winien wykazać się wiedzą w zakresie:

 • pracy z dokumentami i zapisywania ich w postaci różnych formatów plików,
 • wyboru odpowiednich opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
 • tworzenia i edycji niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania,
 • zastosowania różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnianiem, jak również stosowania dobrych praktyk odnoszących się do wyboru odpowiednich opcji formatowania,
 • wstawiania do dokumentu tabel, obrazów i rysunków,
 • przygotowania dokumentów przed dokonaniem wysyłki seryjnej,
 • stosowania opcji ustawień strony oraz dokonywania sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed ostatecznym wydrukowaniem.

Kategorie i obszary wiedzy:

 • Praca z aplikacją: praca z dokumentami, zwiększanie wydajności pracy;
 • Tworzenie dokumentu: wprowadzanie tekstu, zaznaczanie, edycja;
 • Formatowanie: tekst, akapity, style;
 • Obiekty: tworzenie tabel, formatowanie tabeli; obiekty graficzne;
 • Korespondencja seryjna: przygotowanie, wydruki;
 • Przygotowanie wydruków: ustawienia, sprawdzenie dokumentu i drukowanie;

Lekcje

 1. Praca z aplikacją:
   prezentacja, ćwiczenia + plik: test;
 2. Tworzenie dokumentu:
  prezentacja, ćwiczenia, zadania;
 3. Formatowanie:
   prezentacja, ćwiczenia, zadania + plik: podanie;
 4. Obiekty:
  prezentacja, ćwiczenia, zadania;
 5. Korespondencja seryjna:
  prezentacja, ćwiczenia, zadania + plik: gimnazja;
 6. Przygotowanie wydruków:
  prezentacja, ćwiczenia;

Wykaz źródeł