Spis treści
ECDL ECDL ECDL ECDL image/svg+xml

Przeglądanie stron internetowych
i komunikacja

Autor

URL

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wymaga:

Podręcznik w formie elektronicznej zawiera:

 1. opis sposobu uruchomienia albo opis sposobu instalacji i uruchomienia;
 2. system pomocy, zawierający opis użytkowania podręcznika;
 3. mechanizmy nawigacji i wyszukiwania, w tym w szczególności spis treści i skorowidz w postaci hiperłączy;
 4. opcję drukowania treści podręcznika, z wyłączeniem dynamicznych elementów multimedialnych, których wydrukowanie nie jest możliwe.

Wstęp

Pierwsza część - Przeglądanie stron internetowych wymaga od kandydata zrozumienia niektórych pojęć i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu, a także oceny niektórych niebezpieczeństw. W drugiej części komunikacja, kandydat uczy się rozumieć pewne pojęcia poczty elektronicznej (e-mail), zyskując możliwość korzystania z poczty, oprogramowania do wysyłania i odbierania wiadomości, a także dołączać plików do wiadomości e-mail.

Pierwsza sekcja, Przeglądanie stron internetowych, umożliwia kandydatom do naukę o Internecie i korzystaniu z aplikacji przeglądania. Po zakończeniu  każdy kandydat będzie mógł:

Druga część, Komunikacja, umożliwia kandydatom zrozumienie niektórych pojęć poczty elektronicznej (e-mail) i wiedzy o innych opcjach komunikacji. Po zakończeniu każdy kandydat:

Przeglądanie stron internetowych

W 1989, Tim Berners-Lee wynalazł World Wide Web. Wymyślił nazwę "World Wide Web" (zobacz propozycję oryginalną). Napisał pierwszy program serwera "http" i pierwszą przeglądarkę z edytorem "WorldWideWeb" w grudniu 1990 roku. Napisał również pierwszą wersję "HyperText Markup Language" (HTML), język formatujący dokument z możliwością odnośników tekstowych, które stały się głównym formatem w sieci. Jego początkowa specyfikacje URI, HTTP i HTML były ciągle ulepszane i dyskutowane w szerokich kręgach w miarę jak technologie sieciowe zaczęły się rozpowszechniać.

Internet

Pojęcia/terminy:

Internet
Ogólnoświatowa sieć komputerowa
WWW (ang. World Wide Web)
Usługa internetu, dostęp do ogólnoświatowego systemu informacji połączonej hiperłączami.
Hiperłącze
Umieszczone w dokumencie elektronicznym odwołanie do zasobu internetu.
ISP (ang. Internet Service Provider)
Dostawca usług internetowych
URL (ang. Uniform Resource Locator)
Adres zasobu internetowego.
HTML (ang. HyperText Markup Language)
Język opisu struktury strony WWW.
Przeglądarka stron WWW
Program komputerowy służący prezentowania stron internetowych (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer).
Wyszukiwarka sieciowa
Aplikacja internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom znalezienie informacji w sieci (np. Google, Bing, ).
RRS (ang. Really Simple Syndication)
Technika przesyłania nagłówków wiadomości wraz z funkcją powiadamiania o nowościach.
Podcast
Internetowa publikacja multimedialna.

Bezpieczeństwo w sieci Web

Zapora systemu Windows
Bezpieczeństwo w sieci Web
https (ang. HyperText Transfer Protocol Secure)
Szyfrowana wersja protokołu HTTP. Symbol kłódki identyfikuje bezpieczną stronę.
SSL (ang. Secure Socket Layer)
Cyfrowy certyfikat strony web.
Szyfrowanie
Kodowanie strony przy użyciu klucza.
Złośliwe oprogramowanie
Wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegowskie.
Oprogramowanie antywirusowe
Pakiet programów chroniących komputer przed różnego typu zagrożeniami.
Zapora sieciowa (ang. firewall – ściana ogniowa)
Zapora ogniowa - sposob zabezpieczania sieci i systemów przed zagrożeniami.
Uwierzytelnienie
Nazwy użytkowników i mocne hasła.
Phishing
Niepożądane ujawnianie danych osobowych, stawanie się celem osób nagabujących, prześladujących lub planujących dokonanie przestępstw.
Kontrola rodzicielska (ang. Parental controls)
Nadzór, ograniczanie możliwości przeglądania stron, ograniczenia w dostępie do gier komputerowych, ograniczenia czasu używania komputera.
URL: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/What-can-I-control-with-Parental-Controls

Używanie przeglądarki

W Polsce najpopularniejszą przeglądarką internetową jest Mozilla Firefox (Źródło: Gemius SA, gemiusTraffic, 16.03.2009 - 9.03.2012. Więcej na www.ranking.pl).

Program ten jest dostępny jako:

Przykład 1. Zainstluj i i wykonaj aktualizację przeglądarki Firefox Portable

  Mozilla Firefox Portable Edition Installer1
  Instalacja i konfiguracja Firefox Portable
 1. Pobierz program FirefoxPortable ( link.)
 2. Zainstaluj przeglądarkę na pamięci USB lub  Pulpicie.
 3. Uruchom i wykonaj aktualizację przeglądarki.
 4. Zamknij program.

Podstawy przeglądania

 1. Uruchom program Firefox.
 2. Wprowadź adres URL (np. http://www.plotkarka.eu/ecdl/) do paska adresów i przejdź do miejsca w sieci o tym adresie.
 3. Wyświetl stronę WWW w nowym oknie, w tym samym oknie przeglądarki.
 4. Zatrzymaj wczytywanie strony WWW.
 5. Odśwież widok strony WWW.
 6. Przejrzyj tematy dostępne w menu Pomoc przeglądarki WWW.

Ustawienia

  Firefox okno Opcje
  Firefox okno Opcje
 1. Z menu Narzędzia wybierz Opcje (gdy pasek menu jest ukryty naciśnij przycisk Firefox).
 2. Ustaw stronę startową/domową przeglądarki WWW.
 3. Usuń część lub wszystkie adresy stron WWW z folderu Historia.
 4. Sprawdź stan obsługi wyskakujących okien (pop-ups).
 5. Sprawdź stan obsługi ciasteczek (cookies).
 6. Usuń tymczasowe pliki z pamięci podręcznej przeglądarki (cache).
 7. Sprawdź stan wybrane paski narzędzi przeglądarki.

Nawigacja

 1. Skorzystaj kilkakrotnie z dowolnych hiperłączy.
 2. Przejdź wstecz, do przodu między odwiedzonymi stronami WWW.
 3. Przejdź do strony domowej.
 4. Wyświetl uprzednio odwiedzone strony WWW przy wykorzystaniu paska adresów, historii.

Zakładki (strony ulubione)

 1. Dodaj i usuń adresy stron WWW do zakładek (stron ulubionych).
 2. Wyświetlanie strony WWW z listy stron ulubionych.
 3. Utwórz i usuń folder w katalogu zakładek (stron ulubionych).
 4. Dodaj adres strony do określonego folderu zakładek (stron ulubionych).

Korzystanie z sieci

Formularze

 1. Wypełnij formularz z sieci przy użyciu: pól tekstowych, <s>menu rozwijanych</s>, pól listy, pól wyboru, pól przełączników.
 2. Prześlij i wyczyść formularza.

Wyszukiwanie

 1. Wybierz wyszukiwarkę (np. google.pl)
 2. Wyszukaj konkretną informację przy użyciu słowa, frazy kluczowej.
 3. Użyj zaawansowanych technik wyszukiwania w celu jego udoskonalenia: poprzez dokładną frazę, poprzez wykluczenie słów, poprzez datę, poprzez format pliku.
 4. Wyszukaj internetową encyklopedię, słownik.

Wydruki z sieci

Zapisywanie plików

 1. Zapisz stronę plotkarka.eu/ecdl na pamięci USB, w folderze ECDL.
 2. Skopiuj plik podręcznika ze strony WWW do folderu ECDL.
 3. Skopiuj tekst sylabusa i logo ECDL do dokumentu  edytora tekstu i zapisz w  folderze ECDL pod nazwą sylabus moduł 7.

Przygotowanie do druku i drukowanie

 1. Przygotuj podręcznik do wydruku: zmień orientację drukowanej strony, rozmiaru papieru, marginesy drukowanej strony.
 2. Wykonaj podgląd strony WWW przed wydrukiem.
 3. Wybierz zakres drukowania: cała strona WWW, określone strony, zaznaczony tekst. Określ liczbę kopii drukowania.

Strona startowa
Strona startowa
Historia
Lista odwiedzonych stron
pop-ups
wyskakujące okna
cache
Pamięć podręczna przeglądarki

Komunikacja

Komunikacja elektroniczna

Pojęcia/terminy:

e-mail
Poczta elektroniczna
Adres poczty elektronicznej
identyfikator
SMS (ang. )
usługa krótkich wiadomości
VoIP (ang. )
telefonia internetowa.

Względy bezpieczeństwa

Teoria e-maili

 

 

Korzystanie z e-maili

Przykład 2. Zainstluj i i skonfiguruj program poczty elektronicznej Thunderbird Portable

  Mozilla Thunderbird Portable Edition Installer
  Instalacja i konfiguracja Thunderbird Portable
 1. Pobierz program ThunderbirdPortable ( link.)
 2. Zainstaluj program poczty elektronicznej na pamięci USB lub Pulpicie.

Wysyłanie e-maili

 1. Otwórz, ustaw parametry programu poczty elektronicznej. Otwórz i zamknij e-maila.
 2. Utwórz nowego e-maila (np. zaproszenie).
 3. Wprowadź adresy do pól: Do, DW, UDW.
 4. Wprowadź temat listu do pola temat.
 5. Skopiuj tekst z innego źródła (np. strona internetowa) do e-maila.
 6. Załącz, usuń załączniki.
 7. Zapisz projekt e-maila.
 8. Użyj programu sprawdzającego poprawność pisowni i popraw błędy.
 9. Wyślij e-mail, z wysokim i niskim priorytetem (do różnych osób).

Otrzymywanie e-maili

 1. Prześlij odpowiedź używając funkcji Odpowiedz nadawcy i/lub Odpowiedz wszystkim.
 2. Prześlij otrzymanego e-maila do dalszych (innych) adresatów.
 3. Otwórz i zapisz załączniki w określonym miejscu na dysku USB.
 4. Wykonaj Podgląd wydruku wiadomości i przejrzyj dostępne opcje drukowania.

Zwiększanie wydajności pracy

 1. Dodaj, usuń nagłówki wiadomości, takie jak: nadawca, temat, data otrzymania.
 2. Dostosuj ustawienia w celu zamieszczania lub usuwania oryginalnej wiadomości w odpowiedzi.
 3. Dodaj flagi do e-maili. Usuń znacznik flagi.
 4. Zaznacz e-maile jako przeczytane, nieprzeczytane.
 5. Wyświetl, ukryj paski narzędzi lub otwórz, zminimalizuj wstążkę.
 6. Użyj dostępną funkcje Pomoc.

Zarządzanie skrzynką pocztową

Organizacja

 1. Odszukaj e-maila według nadawcy, zawartości listu.
 2. Przesortuj e-maile według nazwy nadawcy, według daty, rozmiaru.
 3. Utwórz, usuń foldery poczty do przechowywania listów.
 4. Przenieś e-maile do folderu poczty.
 5. Usuń e-maila.
 6. Odzyskaj usuniętego e-maila.
 7. Opróżnij folder poczty usuniętej.

Książka adresowa

 1. Dodaj i usuń dane kontaktowe z książki adresowej.
 2. Dodaj adresy nadawcy e-maila do książki adresowej.
 3. Utwórz, zaktualizuj listę adresową (dystrybucyjną).

Załączniki

W Polsce egzaminy ECDL przeprowadzane są przez Egzaminatorów PTI. Test egzaminacyjny zawarty w załączniku możesz przećwiczyć w panelu

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Biuro ECDL w celach realizacji programu ECDL Core.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji odnośnie programów certyfikacji środkami komunikacji elektronicznej.

Przykładowy test egzaminacyjny

Test zawiera 30 zadań, za które można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Do zliczenia testu należy wykonać conajmniej 75% zadań, czyli uzyskać co najmniej 23 punkty. Czas trwania: 45 minut. Do testu dołączony jest folder dysk_roboczy zawierający plik odpowiedzi.doc, w którym w odpowiednich polach jest miejsce na podanie prawidłowych odpowiedzi.

Należy pamiętać o zapisywaniu dokumentu w czasie pracy.

 1. Co to jest firewall?
  1. Program wykrywający podłączenie komputera do sieci LAN.
  2. Program wyszukujący zasoby sieciowe według podanych słów kluczowych.
  3. Program do przeglądania zawartości stron WWW.
  4. Oprogramowanie blokujące niepowołany dostęp do komputera.
 2. W jaki sposób można ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych przy płatności w banku internetowym? 
  1. Korzystając wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów z zainstalowanym programem antywirusowym i zaporą ogniową (firewall).
  2. Zmieniać  okresowo hasło .
  3. Przed dokonaniem transakcji upewniając się czy rzeczywiście jesteśmy na oryginalnej stronie oraz czy transmisja danych odbywa się w bezpiecznym połączeniu (protokół SSL).
  4. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Sylabus

Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych i Komunikacja

jest podzielony na dwie części.

Przeglądanie stron internetowych, wymaga od kandydata znajomości Internetu oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych.

Kandydat winien:

Komunikacja, wymaga od kandydata zrozumienia zasad działania i podstawowych pojęć związanych z obsługą poczty elektronicznej (e-mail) oraz znajomości innych metod komunikacji. Kandydat winien:

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA
7.1. Internet 7.1.1 Pojęcia/terminy 7.1.1.1 Rozumienie czym jest Internet.
    71.1.2 Rozumienie, czym jest World Wide Web (WWW).
    7.1.1.3 Definiowanie i rozumienie pojęć ISP (Internet Service Provider – dostawca usług internetowych), URL (Uniform Resource Locator – adres internetowy), hiperłącze.
    7.1.1.4 Znajomość wyglądu i struktury strony WWW.
    7.1.1.5 Rozumienie, czym jest przeglądarka stron WWW i podanie kilku jej przykładów.
7.1.1.6 Rozumienie, czym jest wyszukiwarka sieciowa.
    7.1.1.7 Rozumienie, czym jest RRS – technika przesyłania nagłówków wiadomości wraz z funkcją powiadamiania o nowościach, rozumienie celu prenumeraty.
    7.1.1.8 Rozumienie terminu podcast (internetowa publikacja dźwiękowa) i celu jego prenumeraty.
  7.1.2 Bezpieczeństwo w sieci Web 7.1.2.1 Znajomość sposobu identyfikacji bezpiecznej strony web: https, symbol kłódki.
    7.1.2.2 Cyfrowy certyfikat dla strony web.
    7.1.2.3 Znajomość pojęcia szyfrowanie.
    7.1.2.4 Znajomość niebezpieczeństw: wirusów, robaków, koni trojańskich, oprogramowań szpiegowskich.
    7.1.2.5 Rozumienie faktu, iż regularne uaktualniane oprogramowanie antywirusowe pomaga zabezpieczyć komputer przed zagrożeniami.
    7.1.2.6 Rozumienie faktu, iż firewall (zapora ogniowa) pomaga zabezpieczyć komputer przed dostępem osób niepożądanych.
    7.1.2.7 Znajomość faktu, iż sieci komputerowe winny być zabezpieczane przez stosowanie nazw użytkowników i haseł.
    7.1.2.8 Identyfikacja niektórych zagrożeń płynących używania trybu online: niepożądane ujawnianie danych osobowych, stawanie się celem osób nagabujących, prześladujących lub planujących dokonanie przestępstw.
    7.1.2.9 Rozróżnienie wielu sposobów kontroli rodzicielskiej nad dziećmi używającymi trybu online: nadzór, ograniczanie możliwości przeglądania stron, ograniczenia w dostępie do gier komputerowych, ograniczenia czasu używania komputera.
7.2. Używanie przeglądarki 7.2.1 Podstawy przeglądania 7.2.1.1 Uruchamianie i zamykanie przeglądarki WWW.
    7.2.1.2 Wprowadzenie URL do paska adresów i przechodzenie do miejsca w sieci o określonym adresie URL.
    7.2.1.3 Wyświetlanie stron WWW w nowym oknie, w tym samym oknie przeglądarki.
    7.2.1.4 Zatrzymanie wczytywania strony WWW.
    7.2.1.5 Odświeżanie widoku strony WWW.
    7.2.1.6 Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc.
  7.2.2 Ustawienia 7.2.2.1 Ustawienie strony startowej/domowej przeglądarki WWW.
    7.2.2.2 Usuwanie części lub wszystkich adresów stron WWW z folderu Historia.
    7.2.2.3 Zezwalanie, blokowanie wyskakujących okienek (pop-ups).
    7.2.2.4 Zezwalanie, blokowanie cookies.
    7.2.2.5 Usuwanie tymczasowych plików z pamięci podręcznej przeglądarki.
    7.2.2.6 Wyświetlanie, ukrywanie pasków pasków narzędzi przeglądarki.
  7.2.3 Nawigacja 7.2.3.1 Korzystanie z hiperłącza.
    7.2.3.2 Przechodzenie wstecz lub do przodu między odwiedzonymi stronami WWW.
    7.2.3.3 Przechodzenie do strony domowej.
    7.2.3.4 Wyświetlanie uprzednio odwiedzanych stron WWW przy wykorzystania paska adresów, historii.
  7.2.4 Zakładki (strony ulubione) 7.2.4.1 Dodawanie i usuwanie adresu stron WWW do zakładki (stron ulubionych).
    7.2.4.2 Wyświetlanie strony WWW wybranej z listy stron ulubionych.
    7.2.4.3 Tworzenie i usuwanie folderu zakładki w katalogu stron ulubionych.
    7.2.4.4 Dodawanie adresu stron do określonego folderu zakładki.
7.3. Korzystanie z sieci 7.3.1 Formularze 7.3.1.1 Wypełnianie formularzy z sieci przy użyciu: pól tekstowych, menu rozwijanych, pól listy, pól wyboru, pól przełączników.
    7.3.1.2 Przesłanie, wyczyszczenie formularza.
  7.3.2 Wyszukiwanie 7.3.2.1 Wybór określonej wyszukiwarki
    7.3.2.2 Wyszukiwanie konkretnej informacji przy użyciu słowa lub frazy kluczowej.
    7.3.2.3 Użycie zaawansowanych technik wyszukiwania w celu jego udoskonalenia: poprzez dokładną frazę, poprzez wykluczenie słów, poprzez datę, poprzez format pliku.
    7.3.2.4 Wyszukiwanie internetowej encyklopedii, słownika.
7.4. Wydruki z sieci 7.4.1 Zapisywanie plików 7.4.1.1 Zapisywanie strony WWW na określonym miejscu na dysku
    7.4.1.2 Kopiowanie plików ze strony WWW do określonego miejsca na dysku.
    7.4.1.3 Kopiowanie tekstu, obrazu, URL ze strony WWW do dokumentu.
  7.4.2 Przygotowanie do druku i drukowanie 7.4.2.1 Przygotowanie strony WWW do wydruku: zmiana orientacji drukowanej strony, rozmiaru papieru, marginesów drukowanej strony.
    7.4.2.2 Podgląd strony WWW przed wydrukiem.
    7.4.2.3 Wybór zakresu drukowania: cała strona WWW, określone strony, zaznaczony tekst. Określenie liczby kopii drukowania.
7.5. Komunikacja elektroniczna 7.5.1 Pojęcia/terminy 7.5.1.1 Rozumienie terminu: poczta elektroniczna (e-mail) i znajomość jej zastosowań.
    7.5.1.2 Znajomość wyglądu i struktury adresu e-mail.
    7.5.1.3 Rozumienie terminu: usługa krótkich wiadomości (SMS).
    7.5.1.4 Rozumienie terminu: telefonia internetowa (VoIP) oraz znajomość zalet tej telefonii.
    7.5.1.5 Rozumienie zalet systemu natychmiastowego przekazywania (IM), takich jak: komunikacja w czasie rzeczywistym, świadomość kontaktów online, niskie koszty, możliwość przesyłania plików.
    7.5.1.6 Rozumienie pojęcia; społeczność wirtualnej jej przykłady: strony web dla grup społecznych, fora internetowe, chat roomy, gry komputerowe online.
  7.5.2 Względy bezpieczeństwa 7.5.2.1 Świadomość możliwości otrzymania niepożądanej lub oszukańczej przesyłki e-mail.
    7.5.2.2 Rozumienie pojęcia phishing - oszukańcze pozyskanie poufnej informacji osobistej oraz umiejętność rozpoznania prób takiej aktywności w sieci.
    7.5.2.3 Świadomość zagrożenia infekcją wirusową komputera poprzez otwieranie poczty od nieznanego nadawcy lub załącznika do tej poczty.
    7.5.2.4 Znajomość pojęcia podpis elektroniczny
  7.5.3 Teoria e-maili 7.5.3.1 Rozumienie zalet systemów e-mail: szybkość doręczenia poczty, niskie koszty, wygoda w posługiwaniu się kontaktami pocztowymi oferowanymi na stronach WWW portali.
    7.5.3.2 Znajomość zasad dobrego wychowania w sieci (netykieta): używanie odpowiedniego i zwięzłego tematu listu, rzeczowość odpowiedzi, sprawdzenie pisowni wychodzących e-maili.
    7.5.3.3 Świadomość możliwych problemów przy wysyłaniu załączników: ograniczenie wielkości pliku, typu pliku (np. plików wykonywalnych).
    7.5.3.4 Rozumienie różnic pomiędzy polami: Do, Do Wiadomości (DW), Ukryte Do Wiadomości (UDW)
7.6. Korzystanie z e-maili 7.6.1 Wysyłanie e-maili 7.6.1.1 Otwieranie, zamykanie programu poczty elektronicznej. Otwieranie, zamykanie e-maila.
    7.6.1.2 Tworzenie nowego e-maila.
    7.6.1.3 Wprowadzanie adresu do pól: Do, DW, UDW.
    7.6.1.4 Wprowadzanie tematu listu polu temat.
    7.6.1.5 Kopiowanie tekstu z innego źródła do e-maila.
    7.6.1.6 Załączanie, usuwanie załączników.
    7.6.1.7 Zapisanie projektu e-maila
    7.6.1.8 Użycie programu sprawdzającego poprawność pisowni i poprawianie błędów.
    7.6.1.9 Wysyłanie e-maila, w tym z wysokim, niskim priorytetem.
  7.6.2 Otrzymywanie e-maili 7.6.2.1 Używanie funkcji Odpowiedz nadawcy i Odpowiedz wszystkim.
    7.6.2.2 Przesyłanie otrzymanego e-maila do dalszych adresatów.
    7.6.2.3 Otwieranie i zapisywanie załączników w określonym miejscu na dysku.
    7.6.2.4 Podgląd wiadomości i jej drukowanie za pomocą dostępnych ocji drukowania.
  7.6.3 Zwiększanie wydajności pracy 7.6.3.1 Dodawanie, usuwanie nagłówków wiadomości, takich jak: nadawca, temat, data otrzymania.
    7.6.3.2 Dostosowanie ustawień w celu zamieszczania lub usuwania oryginalnej wiadomości w odpowiedzi.
    7.6.3.3 Dodawanie flagi do e-maila. Usuwanie znacznika flagi.
    7.6.3.4 Identyfikacja i zaznaczanie e-maila jako przeczytanego, nieprzeczytanego.
    7.6.3.5 Wyświetlanie, ukrycie paska narzędzi. Otworzenie, zminimalizowanie wstążki.
    7.6.3.6 Użycie dostępnych funkcji Pomoc.
7.7. Zarządzanie skrzynką pocztową 7.7.1 Organizacja 7.7.1.1 Odszukiwanie e-maila według nadawcy, zawartości listu.
    7.7.1.2 Sortowanie e-maili według nazwy nadawcy, według daty, rozmiaru.
    7.7.1.3 Tworzenie, usuwanie folderu poczty do przechowywania listów.
    7.7.1.4 Przenoszenie e-maili do folderu poczty.
    7.7.1.5 Usuwanie e-maila.
    7.7.1.6 Odzyskiwanie usuniętego e-maila.
    7.7.1.7 Opróżnianie folderu poczty usuniętej.
  7.7.2 Książka adresowa 7.7.2.1 Dodawanie i usuwanie danych kontaktowych z książki adresowej.
    7.7.2.2 Dodawanie adresu nadawcy e-maila do książki adresowej.
    7.7.2.3 Tworzenie, aktualizacja listy adresowej (dystrybucyjnej).

Skorowidz

Internet
URL:
Layer 1
RRS

Wykaz źródeł

[Okno_opcji]
URL: http://support.mozilla.org/pl/kb/okno-opcji