Przeglądanie stron internetowych

 • Internet
 • Używanie przeglądarki
 • Korzystanie z sieci
 • Wydruki z sieci

Internet

 • Pojęcia/terminy
 • Bezpieczeństwo w sieci Web

Pojęcia/terminy

 • Rozumienie czym jest Internet.
 • Rozumienie, czym jest World Wide Web (WWW).
 • Definiowanie i rozumienie pojęć ISP (Internet Service Provider – dostawca usług internetowych), URL (Uniform Resource Locator – adres internetowy), hiperłącze.
 • Znajomość wyglądu i struktury strony WWW.
 • Rozumienie, czym jest przeglądarka stron WWW i podanie kilku jej przykładów.
 • Rozumienie, czym jest wyszukiwarka sieciowa.
 • Rozumienie, czym jest RRS – technika przesyłania nagłówków wiadomości wraz z funkcją powiadamiania o nowościach, rozumienie celu prenumeraty.
 • Rozumienie terminu podcast (internetowa publikacja dźwiękowa) i celu jego prenumeraty.

Bezpieczeństwo w sieci Web

 • Znajomość sposobu identyfikacji bezpiecznej strony web: https, symbol kłódki.
 • Cyfrowy certyfikat dla strony web.
 • Znajomość pojęcia szyfrowanie.
 • Znajomość niebezpieczeństw: wirusów, robaków, koni trojańskich, oprogramowań szpiegowskich.
 • Rozumienie faktu, iż regularne uaktualniane oprogramowanie antywirusowe pomaga zabezpieczyć komputer przed zagrożeniami.
 • Rozumienie faktu, iż firewall (zapora ogniowa) pomaga zabezpieczyć komputer przed dostępem osób niepożądanych.
 • Znajomość faktu, iż sieci komputerowe winny być zabezpieczane przez stosowanie nazw użytkowników i haseł.
 • Identyfikacja niektórych zagrożeń płynących używania trybu online: niepożądane ujawnianie danych osobowych, stawanie się celem osób nagabujących, prześladujących lub planujących dokonanie przestępstw.
 • Rozróżnienie wielu sposobów kontroli rodzicielskiej nad dziećmi używającymi trybu online: nadzór, ograniczanie możliwości przeglądania stron, ograniczenia w dostępie do gier komputerowych, ograniczenia czasu używania komputera.

Używanie przeglądarki

 • Podstawy przeglądania
 • Ustawienia
 • Nawigacja
 • Zakładki (strony ulubione)

Podstawy przeglądania

 • Uruchamianie i zamykanie przeglądarki WWW.
 • Wprowadzenie URL do paska adresów i przechodzenie do miejsca w sieci o określonym adresie URL.
 • Wyświetlanie stron WWW w nowym oknie, w tym samym oknie przeglądarki.
 • Zatrzymanie wczytywania strony WWW.
 • Odświeżanie widoku strony WWW.
 • Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc.

Ustawienia

 • Ustawienie strony startowej/domowej przeglądarki WWW.
 • Usuwanie części lub wszystkich adresów stron WWW z folderu Historia.
 • Zezwalanie, blokowanie wyskakujących okienek (pop-ups).
 • Zezwalanie, blokowanie cookies.
 • Usuwanie tymczasowych plików z pamięci podręcznej przeglądarki.
 • Wyświetlanie, ukrywanie pasków pasków narzędzi przeglądarki.

Nawigacja

 • Korzystanie z hiperłącza.
 • Przechodzenie wstecz lub do przodu między odwiedzonymi stronami WWW.
 • Przechodzenie do strony domowej.
 • Wyświetlanie uprzednio odwiedzanych stron WWW przy wykorzystania paska adresów, historii.

Zakładki (strony ulubione)

 • Dodawanie i usuwanie adresu stron WWW do zakładki (stron ulubionych).
 • Wyświetlanie strony WWW wybranej z listy stron ulubionych.
 • Tworzenie i usuwanie folderu zakładki w katalogu stron ulubionych.
 • Dodawanie adresu stron do określonego folderu zakładki.

Korzystanie z sieci

 • Formularze
 • Wyszukiwanie

Formularze

 • Wypełnianie formularzy z sieci przy użyciu: pól tekstowych, menu rozwijanych, pól listy, pól wyboru, pól przełączników.
 • Przesłanie, wyczyszczenie formularza.

Wyszukiwanie

 • Wybór określonej wyszukiwarki
 • Wyszukiwanie konkretnej informacji przy użyciu słowa lub frazy kluczowej.
 • Użycie zaawansowanych technik wyszukiwania w celu jego udoskonalenia: poprzez dokładną frazę, poprzez wykluczenie słów, poprzez datę, poprzez format pliku.
 • Wyszukiwanie internetowej encyklopedii, słownika.

Wydruki z sieci

 • Zapisywanie plików
 • Przygotowanie do druku i drukowanie

Zapisywanie plików

 • Zapisywanie strony WWW na określonym miejscu na dysku.
 • Kopiowanie plików ze strony WWW do określonego miejsca na dysku.
 • Kopiowanie tekstu, obrazu, URL ze strony WWW do dokumentu.

Przygotowanie do druku i drukowanie

 • Przygotowanie strony WWW do wydruku: zmiana orientacji drukowanej strony, rozmiaru papieru, marginesów drukowanej strony.
 • Podgląd strony WWW przed wydrukiem.
 • Wybór zakresu drukowania: cała strona WWW, określone strony, zaznaczony tekst. Określenie liczby kopii drukowania.

Załączniki