Tabele Tabele w HTML5

Plansza interaktywna październik 2018

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/tabele.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Layer 1 wiersze <tr> kolumny tabeli Definiowanie tabeli podstawowej (The Basic Tables) komórka <td> Podpis, etykieta <caption> komórka <th> tabela <table>

Dane tabelaryczne

Elementy tabeli
Element Atrybuty specyficzne Opis
<table></table> border, sortable tabela
<caption></caption>   etykieta, podpis
<colgroup></colgroup> span grupa kolumn
<col> lub <col/> span kolumna
<tbody></tbody> rowgroup dane tabeli
<thead></thead> rowgroup nagłówek tabeli
<tfoot></tfoot> rowgroup stopka tabeli
<tr></tr> row wiersz
<td></td> colspan, rowspan, headers, cell komórka
<th></th> colspan, rowspan, headers, scope, abbr, columnheader, rowheader komórka nagłówka

Definiowanie tabeli

Definiowanie obramowania i etykiety

Layer 1 <td rowspan Scalanie komórek tabeli <td colspan atrybuty tabeli <th colspan <th rowspan

Atrybuty elementów

Atrybuty
Atrybut Wartość Opis
abbr CDATA alternatywna etykieta komórki nagłówka HTML5
border 1 | 0 Obramowanie
cell ? ? HTML 5.2
colspan Number Ilość scalonych komórek
columnheader ? ? HTML 5.2
headers IDREF Identyfikator nagłówka komórki
rowgroup ? ? HTML 5.2
rowheader ? ? HTML 5.2
rowspan Number Ilość scalonych komórek
scope row | col | rowgroup | colgroup Zasięg komórki nagłówka
sortable [sortable] sortowanie HTML5 HTML 5.1
span Number Ilość kolumn w grupie

Scalanie komórek

Layer 1 dane <tbody> kolumny tabeli Definiowanie tabeli (The Tables) stopka <tfoot> Podpis, etykieta <caption> nagłówek <thead> tabela <table>

Wartości atrybutów

Wartości atrybutów
WartośćOpis
IDREFIdentyfikator
rowwiersz
colkolumna
rowgroupgrupa wierszy
colgroupgrupa kolumn
Numberliczba
CDATAdane znakowe
1wartość logiczna
0wartość logiczna

Uwaga: atrybut border ma w HTML5 inne znaczenie niż w (X)HTML.

Definiowanie tabeli (zaawansowane)

Layer 1 Drukowanie tabeli <table> <thead> <tbody> <tfoot> <thead> <tbody> <tfoot> strony

Zagnieżdżanie tabel