Moduł 5 - Bazy danych

Module 5 - Using Databases

The following is the Syllabus for Module 5, Using Databases,
 which is the basis for the theory and practice-based test in this module.

 

Kandydat winien wykazać się zdolnością do:

Lekcje

Wykaz źródeł

Copyright © Radosław Kowaluk Valid CSS3 & HTML5 (experimental)