Module 7 - Web Browsing and Communication

Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych i Komunikacja

The following is the Syllabus for Module 7, Web Browsing and Communication,
which provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

Poniższy Syllabus dla Moduł 7, Przeglądanie stron internetowych i Komunikacyja, stanowi podstawę teorii opartej na praktyce i test teoretyczny.

Przeglądanie stron internetowych, wymaga od kandydata znajomości Internetu oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych. Kandydat winien:

 • rozumieć, czym jest Internet oraz znać podstawowe pojęcia z nim związane. Powinien również mieć świadomość konieczności podejmowania pewnych działań zabezpieczających podczas korzystania z zasobów internetowych,
 • wykonywać typowe zadania związane z przeszukiwaniem sieci łącznie ze zmianą ustawień przeglądarki,
 • poszukiwać informacji w sieci oraz wykazać się umiejętnością wypełniania i wysyłania formularzy dokumentów umieszczonych w sieci,
 • zapisywać strony internetowe oraz ściągać pliki z Internetu, jak również kopiować zawartość stron do dokumentu.

Komunikacja, wymaga od kandydata zrozumienia zasad działania i podstawowych pojęć związanych z obsługą poczty elektronicznej (e-mail) oraz znajomości innych metod komunikacji. Kandydat winien:

 • rozumieć, czym jest e-mail oraz potrafić wymienić wady i zalety użycia tego sposobu komunikacji, jak również znać inne metody komunikacji,
 • wykazać się znajomością zasad dobrego wychowania (etykiety) i wymogów dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z poczty elektronicznej,
 • tworzyć, sprawdzać poprawność językową i wysyłać e-maile. Odpowiadać na e-mmaile, przesyłać je dalej, załączać pliki i drukować e-maile,
 • znać sposoby zwiększenia wydajności pracy podczas pracy z oprogramowaniem poczty elektronicznej. Organizować i zarządzać przesyłkami e-mail.

Kategorie i obszary wiedzy:

 • Internet: pojęcia/terminy, bezpieczeństwo w sieci Web;
 • Używanie przeglądarki: podstawy przeglądania, ustawienia, nawigacja, zakładki (strony ulubione);
 • Korzystanie z sieci: formularze, wyszukiwanie;
 • Wydruki z sieci: zapisywanie plików; przygotowanie do druku i drukowanie;
 • Komunikacja elektroniczna: pojęcia/terminy, względy bezpieczeństwa, teoria e-maili;
 • Korzystanie z e-maili: wysyłanie e-maili, otrzymywanie e-maili, zwiększanie wydajności pracy;
 • Zarządzanie skrzynką pocztowa: organizacja, książka adresowa;

Lekcje i materiały

 1. FirefoxPortable
 2. Podręcznik (beta)
 3. Przeglądanie stron internetowych:
   prezentacja,
   ćwiczenia
 4. Komunikacja:
   prezentacja,
   ćwiczenia;

Wykaz źródeł

 • Oficjalna strona ECDL:
   www.ecdl.com
 • Sylabus:
   Moduł 7 (HTML5)
 • Pomoc wybranych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych oraz programów do komunikacji