ECDL / ICDL

Europejski / Międzynarodzowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych

European / International Computer Driving Licence